March 4, 2018
Tradicionālais ikgadējais (jo notiek jau otro gadu) @kanepeskc darbinieku pavasa…

[ad_1]

Tradicionālais ikgadējais (jo notiek jau otro gadu) @kanepeskc darbinieku pavasara brančs pie @liene_liene. Foto @eglitis. #kkcaizkulises

[ad_2]

KKC stāsti # ,