,

Zināšanu un pieredzes apmaiņas nozīme pilsētu attīstībā

01.01.70 @ 19.15

[ad_1]

SAVE 10.12.2018. DATE!

Urban Institute, Riga aicina uz Urban Shift diskusiju – Ziemassvētku tikšanās – Zināšanu un pieredzes apmaiņas nozīme pilsētu attīstībā – pārrobežu sadarbības tīkli.

Urban Shift pasākumi rīkoti jau kopš 2011. gada veidojot dialogu nevien starp vietējiem un ārvalstu ekspertiem, bet jebkuru interesentu par urbanisma tēmām. Līdz šim Urban Shift organizēti kā Latvijas un/vai ārvalstu ekspertu prezentācijas, bet šajā ciklā esam nolēmuši pievērsties diskusijas paneļa formātam, lai veicinātu komunikāciju par dažādām tēmām starp pilsētas, universitātes un NVO pārstāvjiem – šajā reizē par izglītību.

1. diskusiju no cikla ievadīs Ute Margarete Meyer – Hochschule Biberach University dekāne, kura šobrīd ir arī London School of Economics, Executive MSc in Cities dalībniece. Turklāt Ute Margarete Eurocities forumā ar Rīgas domes Attīstības departamenta pārstāvjiem bija pārrunājusi iespēju veikt pētījumu par Rīgu, apskatot esošos pārrobežu sadarbības tīklus un iespējas.

Diskusijā arī piedalīsies:
(informācija sekos), Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Jonas Büchel, Urban Institute, Riga
Guido Sechi, LU Ģeogrāfijas uz zemes zinātņu fakultāte

Diskusiju moderē:
Anete Vanaga, Urban Institute, Riga

Noslēgumā – neformālās sarunas
Valoda: angļu+latviešu

Informācija tiks papildināta. Tiekamies pirmdien!

+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*

Urban Institute, Riga invites everyone to the Urban Shift evening!
Discussion: Sharing knowledge and experience for urban development – networks across boundaries.

Urban Shift events have been taking place since 2011, creating a dialogue not only between local and foreign experts, but anyone interested in urbanism. So far Urban Shift events have been organized as presentations by local and/or foreign experts. In this cycle of events we have decided to change the event format to a panel discussion in order to promote communication on various topics between the official representatives, universities and NGOs. The first discussion in series of four will be on education.

The discussion will be introduced by Ute Margarete Meyer – dean of the Faculty of Architecture and Climate-Engineering and Professor of Urban Design at the University of Applied Sciences Biberach, Germany, currently a member of the Executive Master in Cities, London School of Economics. In addition, Ute Margarete at the recent Eurocities forum discussed with representatives of the Riga’s city development department the possibility of conducting a study on Riga by looking at existing cross-border networks and opportunities

In the panel discussion will also participate:
(tbc), Riga City Council City Development Department
Jonas Buchel, Urban Institute, Riga
Guido Sechi, University of Latvia, Faculty of Geography and Earth Sciences

Moderated by:
Anete Vanaga, Urban Institute, Riga

Language: English and Latvian

More info will follow – see you soon!

+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*

Diskusiju atbalsta/ Supported by: Valsts kultūrkapitāla fonds un Kaņepes Kultūras centrs

Starts at: 2018-12-10 19:15:00
Ends at: 2018-12-10 21:00:00Event Details