,

World Music Session // Planting Cumbia

28.09.17 @ 20.00

Cumbia dzima Kolumbijā. Jutekliskais mātes Āfrikas ritms liek skeletam kustēties no pašām pirkstu galiem, līdz galvai. Amerikas indiāņu mūzikas elementi, piemēram, dūdas (Tolo), šim žanram rada nostalģisku raksturu, savukārt Spāņu folklora iezīmē tā sākumu.
1950 un 1960 gados šis žanrs turpināja izplatīties cauri pārējai Dienvidamerikai.
Ir sarežģīti šo žanru novietot vienā vietā uz planētas, jo tas nepārprotami liek ceļot no vienas Atlantijas Okeāna daļas uz otru, atceroties Kolumbijas vēsturi un visu beidzot plašo Dienvidamerikas pusi.
Šādi tas pārvietojās un klīda līdz jaunās mūzikas radītāji, to sāka jaukt un sapludināt kopā ar elektroniku.
Rodas jauns sub-žanrs- elktro cumbia, kas nepazīst karogus vai robežas, tas dzimst un pārvietojas visos platuma grādos, radot jaunu etno-vēsturisko mantojumu, kas piederīgs katrai planētas daļai. Manuprāt, šis sub- žanrs cumbia ir padarījis par universālu žanru, un tādu mūziku, kas spēj izteikto kā mēs dien` dienā dzīvojam.

_____________________________________

The cumbia was born in Colombia. Sensual rhythms of the mother Africa makes a skeleton move from the feet to the head. Elements of the American Indian music, as for example the bagpipe (Tolo), contribute a nostalgic character to the genre and the elements of the Spanish folklore mark the beginning of this genre.
During the 1950s and 60s the genre was spreading in the rest of the South America.
It is difficult to locate this genre on the planet since it clearly makes you travel from one side of the Atlantic to the other, remembering the history of Colombia and ultimately the great part of South America.
Like this it went until the new music creators experimented with the genre by merging it with electronica.
The sub-genre electro cumbia arrives and treads very very strong and the sound of this genre knows no borders or flags, it walks and it arrives at latitudes making its ethno-historical legacy to arrive to all the parts of this planet.
According to my point of view, this sub-genre has made cumbia into an universal genre and the music expressing what we live day by day.Event Details