,

Visvaldis. Kolins Stetsons drosmīgajiem

20.01.21 @ 19.00

Šo trešdien klausīsimies kanādiešu-amerikāņu mūziķi Kolinu Stetsonu, kuru daudzi uzskata par vienu no ievērojamākajiem mūslaiku pūšaminstrumentālistiem.
Stetsona apbrīnojami fiziskā sasaiste ar saviem instrumentiem (visbiežāk tie ir basa un alta saksofoni) ļauj viņam radīt emocionāli bagātas un polifoniskas kompozīcijas, kas pārspēj jebkuras gaidas pēc tā, kā varētu izklausīties pūtējs – solo mākslinieks. Stetsons vienlīdz labi jūtas gan avangarda džeza tradīcijā, gan saskarsmē ar trokšņu, “drone” un minimālisma mūziku, kas aptver tādus žanrus kā tumsnējs metāls, postroks un laikmetīgā elektroniskā mūzika.
Mūziķi atpazīs arī tie, kuri savulaik apmeklējuši apvienību “Arcade Fire”, “Bon Iver”, “The National” un citu kolektīvu koncertus, klausījušies Toma Veitsa (Tom Waits), Lū Rīda (Lou Reed) un Lorijas Andersones (Laurie Anderson) ierakstus vai skatījušies oskaroto “12 gadi verdzībā” un Stīvena Soderberga (Steven Soderbergh) seriālu “The Knick”.

Lai klausītos bez pārtraukumiem un pilnā garumā, kā arī atbalstītu mākslinieku un KKc komandu, aicinām pievienoties http://www.patreon.com/kanepeskc

This Wednesday, we will listen to Canadian-American musician Colin Stetson, who is considered by many to be one of the most notable contemporary wind instrument players.
Stetson has an amazingly physical connection to his instruments (most often the bass and alto saxophones) that allows him to create emotionally rich and polyphonic compositions. Stetson feels equally well in the avant-garde jazz tradition and in his exposure to noise, drone, and minimalist music, which encompasses genres such as dark metal, post-rock, and contemporary electronic music.
Colin Stetson has worked with Arcade Fire, Bon Iver, The National, Tom Waits, Lou Reed, and Laurie Anderson, and has a history of composing music for movies and tv shows, for example, “12 Years a Slave” and Steven Soderbergh’s “The Knick.”
To listen without interruption and in full length, as well as to support the artist and KKc, we invite you to join http://www.patreon.com/kanepeskcEvent Details