,

Vīrieša ķermenis.

06.06.17 @ 19.00

Bioloģija un uzskatāmās ķermeņa atšķirības bieži vien noder par labu skaidriem nošķīrumiem starp to, kas ir vīrietis un vīrišķīgs un to, kas savukārt ir sieviete un sievišķīgs. Cik lielā mērā pamatots ir šāds nošķīrums? Ko tieši ķermenis pasaka priekšā tam, kāds attiecīgais dzimums veidojas? Vai drīzāk taisnība ir tiem, kas dzimumatšķirības saista tikai ar sociāliem, kultūras un vēsturiskiem nosacījumiem?

Diskusijas dalībnieki ģenētiķis Jēkabs Raipulis un dzejnieks, literatūrteorētiķis Kārlis Vērdiņš.

Diskusiju vada filozofs un publicists Kārlis Vērpe.

Diskusijas tiek īstenotas Centra MARTA projekta “Vīriešu iniciatīva. Drosme rūpēties” ietvaros, kuru finansē OAK Foundation. Projektu finansiāli atbalsta Friedrich-Ebert-Stiftung Latvijā.Event Details