,

Viesistabas koncerts // Oculosoul

27.10.16 @ 21.00

Elektroniskās un instrumentālās mūzikas projekts Oculosoul ir sajūta, visaptverošā dvēsele, daļa no Tevis. Dabisks un mainīgs kā vibrācija, skaņas frekvence, neprognozējams kā laikapstāķļi. Enerģija, kas nāk no sirds, maģija, kuru mēs mācamies apgūt. Vārdi nevar paskaidrot, kā mēs jūtamies un kas mēs esam, tā ir sajūta, kurā mēs sevi meklējam, mirklis, kurā mēs pazūdam un sapnis, kurā mēs dzīvojam. Ceļojums sākās iegrimstot fāzē, brīvā apziņas stāvoklī, kas iedvesmo meklēt dažādību un nenoteiktību, eksperimentēt ar sajūtām. Sasniedzot brīvību, mēs atrodam Sapni, kura dēļ mes dzīvojam. Mēs esam tikai portāls, kas veic saziņu starp divām pasaulēm, reālo un nereālo.
Mūzika:

https://oculosoul.bandcamp.com/

Electronic and instrumental music project. Oculosoul is a feeling, an encompasing soul, a part of you. Natural and everchanging like a vibration, a sound frquency, unpredictable like the weather. Energy that comes from the heart. Magic that we are learning to understand. Words can’t explain how we feel and where we are. It’s a sensation trough which we look for ourselves, a moment in which we dissapear, a dream in which we live. The journey begins with sinking into a phase, in a free state of conciousness that inspires to search for variety and uncertainty, to experiment with sensations. Trough freeing we find a dream, becouse of which we live. We are just a portal communicating between two worlds, the real and unreal.
Music:

https://oculosoul.bandcamp.com/Event Details