,

Velo spēle // Minies pēc kultūras

30.04.17 @ 11.00

Ir pienākusi trešā gadskārta, kad jānopūš putekļi savam ziemas miegu izgulējušam velosipēdam un jāsasauc sava blice, lai iepazītu vai atkaliepazītu pilsētu, piedaloties velo spēlē “Minies pēc kultūras”.

Ja jau kādu laiku esi apsvēris domu sākt mīties un apvienot to ar kultūru, tad spēle “Minies pēc kultūras” ir tieši tas, kas vajadzīgs. Tā ir radoša spēle, kas paredzēta, lai Tu ne tikai jauki un aktīvi pavadītu laiku, risinot dažādus atjautības uzdevumus, bet arī apmeklētu un varbūt atklātu jaunas vai jau iemīļotas kultūras telpas Rīgā, un darītu to ātrāk un ekoloģiskāk.

Lūdzam reģistrēties sacensībām līdz 24.aprīlim, rakstot epastu uz kultura@kanepes.lv

Epastā lūdzam norādīt komandas nosaukumu un dalībnieku skaitu (tēmas sadaļā lūgums norādīt “minies pēc kultūras”).
Dalības maksa komandai – 5 EUR.

Spēlē piedalās līdz 4 cilvēku komandas, un spēle noris ne ilgāk kā 4 stundas, kuru laikā komandām ir jāatrisina 20 āķīgi uzdevumi un jāapmeklē 20 kontrolpunkti. Spēles starta un finiša vieta ir “Kaņepes kultūras centrs”, kur komandas saņem spēles komplektu un atgriežas pēc spēles pabeigšanas.

Sākot spēli, komandas saņem spēles komplektu ar vairākiem uzdevumiem. Katra uzdevuma atrisinājums ir kontrolpunkts – kāda ar kultūru saistīta vieta Rīgā, uz kuru komandām ir jādodas. Komandām pēc iespējas īsāka laikā ir jāatrisina pēc iespējas vairāk uzdevumu un jāapmeklē pēc iespējas vairāk kontrolpunktu. Katrā kontrolpunktā komandām ir jāatrod vai no organizatoriem jāsaņem kods, kas apliecina, ka uzdevums ir izpildīts pareizi. Spēlē uzvar tā komanda, kura īsākajā laikā ir pareizi atrisinājusi visvairāk uzdevumu.
Lai piedalītos spēlē, komandām ir nepieciešami velosipēdi, papīrs un rakstāmais uzdevumu risināšanai, kā arī tālrunis vai planšetdators ar interneta pieslēgumu informācijas meklēšanai un maršrutēšanai.

It is third year in a row when you have to blow away the dust from your bike and call your crew together. Because again it is the time to get to know or remind yourself of the city. It can be done by participating in game “Pedal after the culture”

“Pedal after the culture” is the right thing for you if you have been thinking about starting your bike season. It is creative and active game for you not only to have a good time solving different mind games and cycling through checkpoints, but also to discover new or visit old favorite culture connected locations in Riga in a more fast and ecologic way.

Please, register for the competition by the 23rd of April via e-mail: kultura@kanepes.lv by sending the name of the team and the number of participants.
Participation fee for the team – 5 EUR

The game is played by teams consisting of maximum 4 people, and it lasts no longer than 4 hours, during which time teams must solve 20 tricky tasks and visit 20 check points. The starting and the finishing location for the game is KKC, where all the teams get their game kit and return after they have completed all the tasks.
In the beginning of the game teams receive their game kit with several tasks. Each solution is the next checkpoint- a place in some way connected with culture, where the team must go. Teams have to solve as many tasks and visit as many checkpoints as possible in the shortest time amount. In each checkpoint the team must find or receive from the organizers the code, which proves that the task is solved correctly. The game is won by the team which has solved the most tasks in the shortest time.
To participate in the game, the teams need to have bicycles, a piece of paper and a pen for solving the tasks, a phone or a laptop with internet connection for searching the information and searching for the route.Event Details