,

Vai vīrieši jūt?

08.05.17 @ 18.00

“Vai vīrieši jūt?” ir trešā saruna, kas 8. maijā 18:00 risināsies Kaņepes Kultūras centrā (KKC), turpinot diskusiju sēriju “Trīs sarunas par vīriešiem”. Sarunas par vīriešiem ir diskusiju sērija, kurā tiks jautāts, ko nozīmē būt vīrietim un ar ko zīmīga ir tieši vīriešu sevis izpratne, skatījums uz līdzcilvēkiem un lietām ap sevi.

Diskusijā “Vai vīrieši jūt?” pievērsīsimies vīriešu emocionālajai iedabai. Vai emociju pieredze un komunikācija starp vīriešiem ir specifiska un atšķirīga no emociju lomas sieviešu dzīvē? Cik lielā mērā un kādā ziņā emcocijas un to komunikāciju starp vīriešiem ietekmē dzimumlomas un ar tām saistītie uzskati? Piemēram, vai uzskats “puiši neraud”, kas vēl arvien nosaka daudzu vīriešu audzināšanu bērnībā, veido vīriešus nejūtīgākus vai drīzāk atšķirīgu emociju komunikāciju? Varbūt populārais uzskats, ka vīrieši jūt mazāk vai kā citādi, ir maldinošs?

Diskusijas tiek īstenotas Centra MARTA projekta “Vīriešu iniciatīva. Drosme rūpēties” ietvaros, kuru finansē OAK Foundation. Projektu atbalsta Friedrich-Ebert-Stiftung Latvijā.

Diskusijas dalībnieki Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas studiju katedras asociētā profesore Ilva Skulte un psihologs Edmunds Vanags.

Diskusiju vadīs filozofs un publicists Kārlis VērpeEvent Details