,

Uzraksti Vēstuli Brīvībai / Write For Rights

10.12.17 @ 13.00

Scroll down for English and Russian. / Информация на русском и английском языках внизу текста.

PROGRAMMA
13:00 – 01:00 Vēstuļu rakstīšana
13:30 Filma “Kurš mani mīlēs tagad?”
15:30 “Aktuālie bēgļu tiesību jautājumi Latvijā” – Saruna ar biedrības “Gribu palīdzēt bēgļiem” pārstāvjiem Lauru Bužinsku un Hamidu, tiesnesi Romānu Dončenko no Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama. Moderēs Mārtiņš Hiršs, Rīgas Juridiskās augstskolas (MA).
16:30 Filma “Back to the Square”
18:30 Aizsargāt Trauksmes cēlājus – saruna ar organizācijas “Delna”, kas pārstāv “Transparency International” pārstāvjiem
19:30 Filma “Ai Weiwei: The Fake Case”
21:00 Vārda brīvība – saruna ar pārstāvjiem no portāla “Mana Balss”.
21:00 DJ Kalvis Amantovs

STARPTAUTISKĀ CILVĒKTIESĪBU DIENA
Atzīmējot Starptautisko cilvēktiesību dienu, visas dienas garumā tiks izrādītas ar cilvēktiesībām saistītas filmas, kā arī notiks sarunas par dažādiem cilvēktiesību un to pārkāpumu aspektiem. Mēs arī lūdzam cilvēkus nākt, lai uzrakstītu vēstuli pret netaisnību, kas ir daļa no Amnesty International kampaņas “Uzraksti vēstuli brīvībai”. Svētki noslēgsies ar ballīti, kurā par mūziku rūpēsies DJ Kalvis Amantovs.

UZRAKSTI VĒSTULI BRĪVĪBAI
“Uzraksti vēstuli brīvībai” ir globāls vēstuļu rakstīšanas maratons, ko organizē Amnesty International. Katru gadu decembrī atbalstot 12 cilvēkus, kur aktīvistu atbalsta vēstules var tūlīt palīdzēt. visur pasaulē, . Tā mēs šiem cilvēkiem, kuru cilvēktiesības ir pārkāptas, pasakām, ka viņi nav vieni. Uzrakstīt atbalsta vēstuli kādam upurim, vai arī atbildīgajām valsts institūcijām un personām prasa tikai piecas minūtes, tādēļ atnāc pie mums jebkurā brīdī un atbalsti cīņu par cilvēktiesībām!

Filmas būs dažādās svešvalodās ar subtitriem angļu valodā!
Sarunas būs latviešu valodā!

Pateicamies par filmām Nīderlandes un Norvēģijas vēstniecībām un Dānijas Kultūras institūtam Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.
——————————————————————————————-
INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS DAY
To celebrate International Human Rights Day we will hold a full day of events including film screenings and talks relating to different aspects of human rights. We also ask for people to come and write a letter against injustices as part of Amnesty International’s campaign Write for Rights. The celebrations will end with a party with DJ Kalvis Amantovs.

WRITE FOR RIGHTS
Write for rights is global letter writing marathon organized by Amnesty international to support people all around the world whose rights have been violated. It’s a way for us to let them know that they are not alone. Writing a letter of support to a victim, or a letter to ask for change from the responsible authorities only takes 5 minutes, so pop in anytime to help fight for Human Rights!

EVENTS
13:00 – 01:00 Letter writing
13:30 Film Screening – Who’s gonna love me now?
15:30 Topical Issues with regard to Refugee rights in Latvia – A conversation with representatives of the organisation ‘Gribu palīdzēt bēgļiem’ (‘We want to help refugees’), Judge Romāns Dončenko from the District Administrative Court, Riga Courthouse and others (the details will follow)
16:30 Film Screening – Back to the Square
18:30 Protecting Whistleblowers – A talk, with Q&A, representatives of ‘Delna’ (‘Transparency International Latvia’)
19:30 Film Screening – Ai Weiwei:The Fake Case
21:00 Freedom of Speech – A talk, with Q&A, representatives of ‘Mana Balss’.
21:00 DJ Kalvis Amantovs

Films will be in various languages with English subtitles.
The talks will be held in Latvian.

Thank you to the Embassy of the Netherlands in Latvia, the Norwegian Embassy in Riga and the Danish Culture Institute in Estonia, Latvia and Lithuania for providing the films for this event.
—————————————————————————————–
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Чтобы отпраздновать Международный день прав человека, мы проведем целый день мероприятий, включая показ фильмов и переговоры по различным аспектам прав человека. Мы также просим людей прийти и написать письмо против несправедливости в рамках кампании Amnesty International «Пиши ради прав». Празднование завершится вечеринкой с диджеем Калвисом Амантовым.

ПИШИ РАДИ ПРАВ
Пиши ради прав – это марафон писем, организованный Amnesty International для поддержки людей во всем мире, чьи права были нарушены. Это способ дать им понять, что они не одиноки. Написание письма в поддержку жертве или письма с просьбой о переменах со стороны ответственных органов занимает всего лишь 5 минут, поэтому вы можете в любой момент начать помогать бороться за права человека!

МЕРОПРИЯТИЯ
13:00 – 01:00 Пиши ради прав
13:30 Показ фильма – Кто теперь меня полюбит? (Who’s Gonna Love Me Now?)
15:30 Актуальные вопросы относительно прав беженцев в Латвии – беседа с представителями организации «Gribu palīdzēt bēgļiem» («Мы хотим помочь беженцам»), судья Романн Донченко из Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams и другие (подробности последуют)
16:30 Показ фильма – “Back to the Square”
18:30 Защита осведомителей – беседа с представителями организации «Delna» («Transparency International Latvia»)
19:30 Показ фильма – Ай Вэйвэй: фальшивый случай (Ai Weiwei: The Fake Case)
21:00 Свобода слова – беседа с представителями «Mana Balss».
21:00 DJ Калвис Амантов

Фильмы будут на оригинальных языках с английскими субтитрами.
Беседы пройдут на латышском языке.

Спасибо Посольству Нидерландов, Посольству Норвегии и Институту Датской культуры в Эстонии, Латвии и Литве за предоставленные фильмы.Event Details