,

Spēļu Fest

16.02.21 @ 14.00

Kaņepes Kultūras centrā no 16. līdz 21. februārim notiks festivāls “Spēļu Fest”, kas būs veltīts dažāda veida datora un galda spēlēm, spēlētājiem, spēļu izstrādātājiem un spēļošanai. Tā ietvaros tiešsaistē notiks darbnīcas, diskusijas, lekcijas un citi pasākumi.
Ar programmu var iepazīties zemāk.

🎲 Spēles gan atspoguļo kultūras paradumus, gan tos rada un pārstāv. Kad iesaistāmies jebkāda veida spēlē, pieņemam citu, pilnīgi svešu, perspektīvu. Spēles šajā ziņā pārstāv un veido tik svarīgo līdzdalības kultūru. Spēļu Fest laikā mūsu mērķis būs apmainīties ar viedokļiem, pieredzi, idejām pāri robežām, kā arī, tā kā spēles ir sava veida sabiedrības spogulis, iepazīt tajās esošās, pazudušās un pārkāptās robežas. Visi Spēļu Fest pasākumi pozicionēs spēles, spēļu attīstību un spēļošanu sociālā kontekstā, piemēram, saistītā ar dzimumu, vecumu, caurspīdīgumu, iznīcību un vidi.

Spēļu Fest ir daļa no Kaņepes Kultūras centra plānotās īsformāta festivālu sērijas, kurā tiks aicināti satikties konkrētas jomas dalībnieki un pārstāvji. Šie festivāli būs kā platforma, lai apmainītos idejām un viedokļiem, mācītos, iedvesmotu viens otru, kā arī iepazīstinātu ar konkrētā festivāla pārstāvēto jomu citus, kas ar to vēl nav saistīti.

Dalība pasākumos ir bez maksas.
Festivāls tiek rīkots sadarbībā ar Dānijas Kultūras Institūtu.

𝗢𝘁𝗿𝗱𝗶𝗲𝗻𝗮, 𝟭𝟲/𝟬𝟮
▸19.00 – “Apaļā galda diskusijas: spēles un publiskā telpa”. Diskusija ar dažādiem spēļu jomas pārstāvjiem, piemēram, programmētājiem, veidotājiem, scenāriju rakstītājiem un pašiem spēlētājiem. Diskusija notiks Zoom un sarunas valoda būs angļu.

𝗖𝗲𝘁𝘂𝗿𝘁𝗱𝗶𝗲𝗻𝗮, 𝟭𝟴/𝟬𝟮
▸18.00 – Dānijas Kultūras Institūta rīkotā darbnīca GenderGames Workshop. Šajā darbnīcā tiks apspriests, kā visiem iekļaujošākas padarīt vietas, kas ir saistītas ar kādu dzimumu. Uzmanība tiks pievērsta gan anonīmā interneta riskiem un potenciālam, gan iniciatīvām par spēlēm, kas iekļautu visus dzimumus, lai tiktu radīts daudzveidīgāks spēļu saturs.

𝗣𝗶𝗲𝗸𝘁𝗱𝗶𝗲𝗻𝗮, 𝟭𝟵/𝟬𝟮
▸18.00 – Diskusija Lightning Talk // Spēļu Fest. Tā būs īsas formas diskusija, kurā dažādu spēļu jomas dalībnieki dalīsies pieredzē ar auditoriju. Diskusijā piedalīsies dalībnieki no Vācijas un Dānijas, tā notiks Zoom platformā.

𝗦𝗲𝘀𝘁𝗱𝗶𝗲𝗻𝗮, 𝟮𝟬/𝟬𝟮
▸13.00 – Dānijas Kultūras Institūta rīkotā darbnīca Minecrafting cities: Inclusive urban planning with Minecraft. Šī darbnīca paredzēta ikvienam, kurš vēlas izpētīt pilsētas plānošanu, izmantojot radošo un aizraujošo spēli “Minecraft”. Dalībnieki tiks aicināti risināt problēmas, izstrādāt un konceptualizēt savas idejas par to, kā Rīga varētu būt patīkamāka un iekļaujošāka vieta ikvienam. Pēc tam idejas tiks vizualizētas Rīgas “Minecraft” kartē.
▸17.00 – Diskusija un lekcija “Kas veido spēli?”

𝗦𝘃𝗲̄𝘁𝗱𝗶𝗲𝗻𝗮, 𝟮𝟭/𝟬𝟮
▸14.00 – tīklošanās pasākums Bazaar of Opportunities // Spēļu Fest. Ikvienam būs iespēja tikties un aprunāties ar dažādu spēļu jomu pārstāvjiem.

🕹️🕹️🕹️

Spēļu Fest will take place from 16 to 21 February and will feature online workshops, discussions, lectures and other events dedicated to computer games, board and other genre games, as well as gamification.

🎲 Games reflect on our cultural habits, and games are culture itself. When people engage in any kind of play, they are asked to take on a perspective that might be completely unfamiliar to them. Gaming in that sense represents and holds a core participatory culture. During Speļu Fest we aim to exchange perceptions, experiences and ideas across borders and boundaries about and within games as a field of public culture. All Spēļu Fest events will position gaming, game development, and gamification in social contexts such as gender, age, visibility, destruction, and environment.

Spēļu Fest is part of a series of short-format festivals created by Kaņepes Kultūras centrs. group understanding, and include an approach of introducing that specific scene to those who are not familiar with this scene yet.

The festival is organized in cooperation with the Danish Cultural Institute.
Free entrance.

𝗧𝘂𝗲𝘀𝗱𝗮𝘆, 𝟭𝟲/𝟬𝟮
▸19.00 – “Round Table: Games and Public Space”. Participants come from different gaming backgrounds: developers, programmers, gamers. The event will be held in Zoom.

𝗧𝗵𝘂𝗿𝘀𝗱𝗮𝘆, 𝟭𝟴/𝟬𝟮
▸18.00 – GenderGames Workshop. This workshop will discuss how to make gendered spaces more welcoming to everyone! Focus is both on the risks and potentials of the anonymous internet and on initiatives to include all genders as well as more diverse content in gaming. Workshop is organized by the Danish Cultural Institute.

𝗙𝗿𝗶𝗱𝗮𝘆, 𝟭𝟵/𝟬𝟮
▸18.00 – Lightning Talk // Spēļu Fest – a brief informative blizzard where actors of the most different fields of gaming and games share a certain experience with the audience in a 10-12 min talk, afterward the audience has a very short time to ask back questions, before the next talker gets a word.

𝗦𝗮𝘁𝘂𝗿𝗱𝗮𝘆, 𝟮𝟬/𝟬𝟮
▸13.00 – Workshop “MineCrafting Cities: Inclusive urban planning with Minecraft”.This workshop is for everyone who wants to explore city planning through the creative and fascinating game – Minecraft. Participants will be invited to address issues and develop and conceptualize their own ideas on how Riga could be a better and more inclusive place for everyone. Afterwards the ideas will be visualized in a Riga Minecraft map. Workshop is organized by the Danish Cultural Institute.
▸17.00 – Discussion and lecture “What makes a game?”
▸21.00 – DJ performance “The Sound Of Games”.

𝗦𝘂𝗻𝗱𝗮𝘆, 𝟮𝟭/𝟬𝟮
▸14.00 – Bazaar of Opportunities // Spēļu Fest. Come and enjoy this virtual market of opportunities! This time: games and gaming. Their common goal is to create a space for actors of a specific field to meet, exchange, learn, empower each other and discover their scene-potential.Event Details