,

Repair cafe // Summer edition

17.06.17 @ 14.00

Atkritumi – vai tā Tu sauc savas salauztās lietas? Vai Tu gribētu tās atkal saukt par savu lampu, saviem skaļruņiem, savu mīļāko kleitu? IZMEST? NEKĀDĀ GADĪJUMĀ!

Nāc uz mūsu vasaras Repair Cafe #9 un salabo savas saplēstās mantas, kā arī sagatavojies jūlijam ar ārstniecisko augu darbnīcu, kur varēsi uzzināt kā vislabāk izmantot visu to, kas aug pļavās, mežos un vasarnīcu dobēs.

Arī ja visas savas mantas esi jau salabojis un augi Tev jau draugi, droši nāc un vienkārši atpūties darbīgā un patīkamā atmosfērā! Sīkāka informācija par pasākuma programmu un aktivitātēm tiks publicēta šeit – pasākuma lapā, kā arī mūsu FB lapā Repair cafe Rīga

Šis pasākums notiek sadarbībā ar homo ecos: “Green Up 2!” projekta ietvaros finansēts ar Eiropas Komisijas un Erasmus+ atbalstu.

Garbage – is that what you call your broken things? Wouldn’t you rather call them your table lamp; your speakers or your favourite dress once again? TOSS IT? NO WAY!

Come to summer Repair Cafe #9 to fix your broken things and get ready for July with our medicinal plant workshop, where you will have a chance to learn how to make use of all that goodness growing around us in meadows, forests and flower beds!

If you have nothing to be fixed and plants are your BFFs already, do come anyways and spend the day in an active and friendly atmosphere! All further information regarding event programme and activities will be posted right here on the event page and in our community page https://www.facebook.com/RepaircafeRiga.

This event is organized in cooperation with homo ecos: and is a part of “Green up 2!” project financed by the European Commission and Erasmus+.Event Details