,

Repair Cafe // Electrics, clothes, bikes

01.01.70 @ 16.00

[ad_1]

[LV] Aicinām visus uz šī gada pēdējo Repair cafe pasākumu, kas norisināsies vienlaicīgi ar Fashion Revolution Latvia rīkoto pasākumu Brīvbode! Pasākumā darbosies trīs ierastās labošanas stacijas – elektronikas remonta galds, šūšanas stacija un divriteņu labotava –, tādēļ droši nāc ar savām saplēstajām mantām un meistaru vadībā iemācies tās salabot pats. Papildus tam, šoreiz organizējam īpašu aktivitāti – bišu vaska drāniņu darbnīcu! Vairāk informācijas zemāk.

DIENAS PROGRAMMA
14:00-18:00 Drēbju apmaiņa un saruna par ilgtspējīgu modi [2. stāvā, Brīvbode]
15:00-18:00 Elektronikas, apģērba un divriteņu remonta stacijas [1.stāvā, Repair cafe]
15:30-16:30 Bišu vaska drāniņu darbnīca ar iepriekšēju pieteikšanos [1.stāvā, Repair cafe]
16:30-18:00 Dokumentālās filmas „The True Cost” demonstrēšana [2. stāvā, Brīvbode]

Aicinām reģistrēties dalībai bišu vaska drāniņu darbnīcā, kuras ietvaros katram dalībniekam būs iespēja izveidot divas drāniņas pārtikas produktu iepakošanai. Pasākuma dalībniekiem tiks nodrošināti visi izejmateriāli, tajā skaitā otrai elpai gatavi 100% kokvilnas audumi izvēlei. Ja vēlies, vari ņemt līdzi arī savu mīļāko audumu, tik atceries, derēs tikai plāns 100% kokvilnas audums, vai arī īpaši plāns lins. Pasākumā ir limitēts dalībnieku skaits, tādēļ nenokavē iespēju iemācīties ko jaunu un piereģistrējies šeit – https://ej.uz/RCBees! Ar apstiprinātajiem darbnīcas dalībniekiem sazināsimies.

Par dalību mantu labotavā ziedojums 1 EUR, par dalību bišu vaska drāniņu darbnīcā ziedojums 4 EUR. Repair cafe Rīga komanda darbojas uz brīvprātīgā darba principiem, bet jūsu ziedojumi palīdz mums segt transporta un materiālu izmaksas.

—————

[ENG] We invite all to attend this year’s last Repair cafe, which will take place in parallel to Fashion Revolution Latvia organized event Brīvbode! In the event we will have our three regular repair stations – electronics repair table, sewing station and bike repair workshop – so take your broken belongings and come learn to fix them yourself with some guidance from our experts. Additionally, this time we will also have a special beeswax cloth wrapping material workshop! More info below.

PROGRAMME
14:00-18:00 Clothing & accessories swap & conversation about suistainable fashion [2nd floor, Brīvbode]
15:00-18:00 Electronics, clothing and bike repair stations [1st floor, Repair cafe]
15:30-16:30 Beeswax cloth wrap workshop, please apply before [1st floor, Repair cafe]
16:30-18:00 Screening of documentary „The True Cost” [2nd floor, Brīvbode]

We invite you to register for participation in beeswax cloth wrapping material workshop during which each participant will have an opportunity to create two beeswax cloths for wrapping in food products. Participants of the event will be supplied with all necessary materials, including for recycling ready 100% cotton fabrics to choose from. If you wish, you may bring your own favorite fabric, just keep in mind that it has to be a thin 100% cotton fabric or especially thin linen fabric. The places in the workshop are limited, so do not miss your opportunity to learn something new and register your attendance here – https://ej.uz/RCBees! We will get in touch with the confirmed participants.

For participation in Repair cafe activities donation 1 EUR, for participation in beeswax cloth wrap workshop donation 4 EUR. Repair cafe Riga team operates along voluntary work principles, however your donations help us cover transportation and material expenses.

Starts at: 2018-11-24 16:00:00
Ends at: 2018-11-24 19:00:00Event Details