,

Performance // Ieceļotāji multimediāla ekopoēma

18.09.16 @ 18.00

Performance “Ieceļotāji”,
multimediāla ekopoēma

Autors: Artūrs Punte
Piedalās: Sofija Patrīcija Palijčuka, Rita Zavadska, Pēteris Draguns, Viktors Keino

Balsī lasīta poēma “Ieceļotāji” skaņas un video pavadījumā. Poēmas tēls ir neskartas dabas apgūšana, mēģinājums izprast tās likumus un (iz)dzīvot saskaņā ar tiem vienlaikus īstenojot savus mērķus – palikt cilvēkam dabā. Poēmā risinās attiecības starp aktīvo subjektu un neaptveramu nepārvaramu vidi, starp cīnītāju un neieinteresētu vērotāju, starp apziņu un harmoniju, starp ētiku un pielāgošanos.

Poēmas video un audio vide veidojas kā skaņas un attēlu masu savaldīšana, daudzu kārtu slāņošana – apstrādāti dabas ieraksti, līdz abstrakcijai pārstrādi vizuālie tēli un dzīvā balss veido episku atmosfēru, kas atbilst poēmas kosmiskās atmosfēras svinīgajam mērogam.

Interesanti, ka nosacītas solo partijas tiks izpildītas uz netradicionāliem un pašizgudrotiem instrumentiem. Viens no tiem radīts sadarbībā ar vijoļmeistaru Ingaru Ranceviču – instrumentam pagaidām vēl nav nosaukuma un pasākumā tas piedzīvos pirmatskaņojumu.

Ieeja: bez maksas

///

Performance “Settlers”
Multimedia eco-poem
Author: Artūrs Punte
Joining: Sofija Patrīcija Palijčuka, Rita Zavadska, Pēteris Draguns, Viktors Keino

Poem “Immigrants” read to sound and video accompaniment. The character of the poem is familiarization of the untouched nature, attempts to understand its laws and to live and survive in harmony with them while achieving your own goals – to be a human being in nature. The poem looks at relationship between the active subject and inapprehensible environment, between the fighter and the uninterested observer, between consciousness and harmony, between ethics and adaptation.
The environment of video and audio of the poem is built as having the mass of the sound and picture in control, having them one alongside another – processed records of the nature, edited visual images up to the abstraction and the voice in live makes epic atmosphere to conform with the cosmic atmosphere of the poem in a solemn scale.
It is interesting that certain solos will be performed on untraditional and recently invented instruments. One of them was created in collaboration with the violin master Ingars Rancevičs – the instrument doesn’t have a name and it will be its premiere at the event.

entrance freeEvent Details