,

Neierastā Literatūra 5. sezona. THE VOID. Mākslīgā nostaļģija

25.02.21 @ 19.00

Retro-futūrisms ir kustība radošajā mākslā, kas fokusēta uz pagājušajā ērā radītās nākotnes attēlojuma ietekmi. Balstoties futūristu drudžainajās vīzijās, kas tika pieņemtas par pašsaprotamu evolūcijas virzības sastāvdaļu dažādās cilvēces jomās, retro-futūrisms tiek pretnostatīts kā atmiņas par nākotnes pareģojumiem, kā skeptiska reakcija nepiepildītajiem sapņiem.

Retro-futūrisma kustībā iekļaujas divas tendences, tām savstarpēji mijiedarbojoties, proti, vīzija par nākotni caur pagātnes skatījumu, un pagātnes redzējums no nākotnes skatu punkta. Līdz ar fenomenu, ka iepriekš minētās tendences neattiecas uz konkrētu vai noteiktu laiku nedz nakotnē, nedz pagātnē, attiecīgās idejas ir renovētas un pielāgotas laikam tagad.

Tomēr alternatīvu un, iespējams, daudzsološāku nākotnes vīziju meklējumi liek domāt, ka gaidītā vai vēlamā nākotne nav īstenojusies. Nostalģija par laiku, kas nekad nav pienācis un par lietām, kas nekad nav notikušas.

⍜ Paula Lūcija Lejiņa – jaunākās paaudzes dzejniece, kas jau pāris gadus darbojas Latvijas literatūras scēnā. Organizē un piedalās lasījumos, meistarklasēs, dzejas slamos, kā arī mākslas un literatūras performancēs. Publicējusies dažādos medijos, tostarp LRS laikrakstā “konTEKSTS”, LNMM Jauniešu Kluba zīnē “MMJK X SAMSARA” u.c. Darbojas jauno literātu biedrībā “Karantīna”.

⍜ Kristians Rozītis – jaunās paaudzes multimākslinieks ar formālo izglītību fotogrāfijā. Darbojas tādās mākslas jomās kā fotogrāfija, mūzika, tēlniecība, dizains un amatierkino. Pēdējo gadu laikā publiskotas fotosērijas “Objects on Yellow”, “The Fascination One Has for a Milk Carton or most commonly known as Untitled #1 ” u.c. Velta laiku foto materiāla arhivēšanai un sadarbības projektiem.

Cikliska performance THE VOID // mākslīgā nostalģija kā mijiedarbība starp Paulas Lūcijas tekstiem un Kristiana audiovizuālo materiālu.

PAR: lasījumu cikls “Neierastā literatūra” apvieno 21. gadsimta autorus, dzejniekus, viņu tuvākos lasītājus un literatūras interesentus. Teātris un proza, gaismas izrāde un dzeja, eseja un dzīvā mūzika. “Neierastā literatūra” nekad nav vienāda – vienmēr mainās un attīstās par pilnīgi jaunu mākslas veidu. Šajā, piektajā sezonā, uzsvars tiek likts uz jaunajiem dzejniekiem un māksliniekiem, kuri, sadarbojoties, izaicina, pārbauda un arī paplašina valodas un mākslas robežas.Event Details