,

Mūzika pusnaktī // Sinfonietta Rīga stīgu kvartets // Šūberts

14.01.17 @ 22.00

Jauns gads nāk ar jauniem koncertiem.

Četru mēnešu garumā mēs jūs priecēsim ar koncertu ciklu – Mūzika pusnaktī, kurā tiks izpildīti gan ārzemju, gan latviešu klasiskās mūzikas šedevri Sinfonietta Rīga stīgu kvarteta un Spīķeru kvarteta izpildījumā.

Cikls veidots, lai piesaistītu lielāku uzmanību klasiskās mūzikas burvībai, prezentējot to brīvākā atmosfērā, bez “skatuve” / “zāle” nodalījuma. Tāpēc droši nāc ciemos ar savu spilventiņu uz kura apsēsties.

Pirmajā no koncertiem dzirdēsim Franča Šūberta 14. stīgu kvartetu “Der Tod und das Mädchen” Sinfonietta Rīga stīgu kvartetu izpildījumā.
Neilgi pirms stīgu kvarteta komponēšanas Šūberts bija atskārtis, ka viņa veselība ir neatgriezeniski iedragāta, un bezcerīgās domas, par ko liecina pieejamās sarakstes, lika šaubīties kā par paša ideāliem, tā arī par draudzības un skaistuma sasniedzamības iespēju savā dzīvē. Nāves un jaunas meitenes simboliskās attiecības vācu-austriešu kultūrā sastopamas jau vairākus gadsimtus iepriekš, taču Šūberta skaņdarbs ir kā dialogs ar nāvi, pavedināšana un mešanās dejā ar lielu mūzikā atrodamo simbolismu devu un alūzijām ar kristīgās liturģijas mītu elementiem.

Sinfonietta Rīga stīgu kvartets

KRISTIĀNA ŠĪRANTE I vijole
AGNESE KANNIŅA-LIEPIŅA II vijole
ARTŪRS GAILIS alts
KĀRLIS KLOTIŅŠ čells

Lai arī Sinfoniettas kvartets savā repertuārā ietver skaņdarbus no praktiski visiem mūzikas vēstures periodiem, kad vien stīgu kvartetam rakstīja un iesaistās projektos, kuri pārkāpj akadēmiskās mūzikas slieksni, visērtāk ansamblis jūtas mūsdienu mūzikā. Nozīmīga vieta kvarteta repertuārā ir latviešu mūsdienu komponistu darbiem. Ansamblim savus skaņdarbus veltījuši Andris Dzenītis, Maija Einfelde, Romualds Kalsons, Selga Mence, Anita Mieze un Rihards Zaļupe. Atskaņoti arī Pētera Vaska un Mārtiņa Viļuma kvarteti.
Kvarteta repertuārā ietilpst arī Džona Adamsa, Antonina Dvoržaka, Eduarda Grīga, Jozefa Haidna, Metjū Hindsona, Leoša Janačeka, Džordža Krama, Ģērģa Ligeti, Volfganga Amadeja Mocarta, Arvo Pērta, Stīva Reiha un daudzu citu komponistu darbi.

Ieeja 5 EUR, biļetes nopērkamas Kaņepes Kultūras centra bārā

Atbalsta VKKF

New Year comes with new concerts.

Within next four months we will present you a new concert cycle – Music at midnight, which will be fulfilled with both world and Latvian classical music masterpieces.

The cycle is designed to attract more attention to the magic of classical music by presenting it in more relaxed way, without the “stage” / “audience” devision.

In this first concert we present you Sinfonietta Rīga String quartet and Franz Schubert “Der Tod und das Mädchen”.

Sinfonietta Rīga String quartet:

Kristiāna Šīrante (first violin)
Agnese Kanniņa-Liepiņa (second violin)
Artūrs Gailis (viola)
Kārlis Klotiņš (cello)

Although the Sinfonietta String Quartet includes compositions from all periods of the history of music in its repertoire, the ensamble is most comfortable in modern music. Todays Latvian composers have an important place in the repertoire. Such composers as Andris Dzenītis, Maija Einfelde, Romualds Kalsons, Selga Mence, Anita Mieze and Rihards Zaļupe have dedicated compositions to the ensamble. The repertoire includes compositions by John Adams, Antonín Dvořák, Edvard Grieg, Jozeph Haydn, Matthew Hindson, Leosh Janachek, George Crumb, György Ligeti, Wolfgang Amadeus Mozart, Arvo Pärt, Steve Reich and many others.

Ticket: 5 EUR, already on pre-sale at KKc bar.

Supported by VKKFEvent Details