,

Music Peace Retreat // Svētdiena

04.03.18 @ 19.00

No aizvēsturisko aborigēnu didžaridū (didgeridoo) dziedniecības, caur seno ēģiptiešu skaņu rituāliem un seno grieķu mūzikas medicīnas receptēm, līdz pat mūsdienu ballītēm. MŪZIKA – tai vienmēr bijis spēks Dziedināt.

Aicinām uz relaksējošu, terapeitisku, draudzīgu un arī izglītojošu sesiju. Laikā un telpā, kas pielāgoti atpūtai, muzikālai baudai, meditācijai un mierpilnām sarunām.

PROGRAMMA:
📚 19:00 – ZINĪBAS
Izklaidējoši informatīvs stāstījums no Džonatana* un Ricci par pētījumiem mūzikas terapeitiskajos horizontos, cilšu rituālos un frekvenču ģeometrijā (angļu valodā)
🔊 20:00 – MŪZIKAS AINAVAS
Oaksmith – (DJ) – Ethnic / World / Downtempo
Ricci – (DJ) – Tribal / Minimal / Ambient

*Džonatans (Jonathan Howard) ir radošuma instruktors, studējis arheoloģiju un patstāvīgi pēta gan seno, gan moderno cilšu dzīvesveidus.

Ieeja: 2 EUR (iepriekšpārdošanā pie KKC bārmeņiem no 26.02.)
—————————————————
From the ancient aboriginal didgeridoo healing, through ancient Egyptian sound rituals and ancient Greek music medicine prescriptions, to our modern day parties. MUSIC – it has always had the powers of Healing.

We invite you to a relaxing, therapeutic, friendly and even educational session.In a time and space designed for rest, musical pleasure, meditation and peaceful conversations.

PROGRAM:
19:00 – KNOWLEDGE
📚 An entertainingly informative story by *Jonathan and Ricci about research on the therapeutic horizons of music, tribal rituals and the geometry of frequencies.

🔊 20:00 – MUSIC LANDSCAPES
Oaksmith – (DJ) – Ethnic / World / Downtempo
Ricci – (DJ) – Tribal / Minimal / Ambient

*Jonathan Howard is a creativity instructor, has studied archeology and is independently researching the ways and lifestyles of both ancient and modern tribes.

Entrance: 2 EUR (tickets are available in KKC bar from 26.02.)Event Details