,

Let's take a brush and draw for inclusion!

01.01.70 @ 15.00

[ad_1]

Jūs esat laipni aicināti apmeklēt jauniešu apmaiņas darbu izstādi LET’S TAKE A BRUSH AND DRAW FOR INCLUSION. Izstāde notiks svētdien, 21. oktobrī plkst. 15.00 Kaņepes Kultūras centrā (Skolas iela 15, Rīga). Izstāde notiks angļu valodā, ieeja bez maksas.

Šī izstāde sastāvēs no Latvijas, Nīderlandes, Portugāles, Čehijas un Rumānijas jauniešu mākslas darbiem. Pasākuma laikā notiks mākslas darbu izsole, iegūtā nauda tiks ziedota labdarībai.

Mēs esam pārliecināti, ka pateicoties mākslai, mēs varam efektīvi veicināt aizspriedumu un kultūras barjeru mazināšanu. Tieši tāpēc mēs izlēmām veidot jauniešu apmaiņu par šīm tēmām, iekļaujot arī ideju par nākotnes Eiropas veidošanu, pamatojoties uz iekļaušanu un vienlīdzīgām iespējām. Glezna šajā apmaiņā tiks izmantota kā saziņas līdzeklis, ar kura starpniecību iesaistītie jaunieši ne tikai vairāk apzināsies savu kultūru daudzveidību, bet viņi arī spēs labāk saprast viens otru un jutīsies tuvāk viens otram, tādējādi stimulējot viņos iecietības un solidaritātes sajūtu. Šī apmaiņa liks jauniešiem vairāk apzināties viņu atšķirības un kopīgos punktus, kas kopējā Eiropas mantojumā atradīsies vienlīdzīgi, tādējādi attīstot viņos izpratni par viņu Eiropas pilsonību. Māksla tiks popularizēta kā instruments, lai veicinātu vienlīdzīgas tiesības un iekļautu jauniešus ar mazāk iespējām.

* Pasākumā fotografē!

//

You are welcome to join the exhibition LET’S TAKE A BRUSH AND DRAW FOR INCLUSION. The exhibition will take place on Sunday, 21 October at 3 pm at Kaņepes Kultūras centrs (Skolas iela 15, Riga). The exhibition will happen in English, free entrance.

This exhibition will consist of artworks created by young people from Latvia, the Netherlands, Portugal, the Czech Republic and Romania. There is going to be an auction of the artworks during the event, the money will be donated to charity.

We strongly believe that thanks to ART we can effectively contribute to the abatement of prejudices and cultural barriers. For this reason, we thought it would have been a great idea to build a youth exchange on these topics, including as well the idea of the building of a future Europe based on inclusion and equal opportunities. The painting will be used as mean of communication, through which the youngsters participating will not only be more aware of their cultural diversity, but they will be more able to understand mutually, will feel more close to each other, therefore stimulating in them a feeling of tolerance and solidarity and will also become more aware about their differences and points in common, finding themselves as equal under the shared European heritage, developing in them more awareness about their European citizenship. The art will be as well promoted as an instrument to promote equal rights and inclusion of youngsters with fewer opportunities.

* The event is being photographed!

Starts at: 2018-10-21 15:00:00
Ends at: 2018-10-21 18:00:00Event Details