,

Kontaktimprovizācija // Klātbūtnes dueti

15.01.17 @ 12.00

2017.gada 15. janvārī 12:00 – 14:30 Kaņepes Kultūras Centrā (Skolas iela 15) ZI temp.dance turpinās projektu klātbūtnes dueti, kurā dažādi mākslinieki aicināti vienoties, lai kopā izaicinātu klātbūtnes spējas kontaktimprovizācijas duetā un pilnveidotu kontaktimprovizāciju kā skatītājam atvērtu procesu, kas sniedz pietiekoši skaidru informāciju, lai būtu to interesesanti vērot.
Šoreiz duetā tiksies Alise Putniņa un Ilze Zīriņa.
Ja vēlies būt klāt – aicinām! Kaut uz 10 minūtēm, kaut uz 2,5 stundām.
Dalībnieces
PAR SEVI:
Alise Putniņa: sajust un darīt.
Ilze Zīriņa: praktizē kontaktimprovizāciju kopš 2001. gada un šobrīd meklē ceļu uz pacietību turpināt un attīstīt iesākto.

ŠĪ BRĪŽA MOTO:
AP: ieklausies klusumā!
ZI: mēs esam ieausti pasaules tīklā.

KONTAKTIMPROVIZĀCIJAS SPĒKS SLĒPJAS:

AP: spējā Dalīt! (Svaru, uzmanību, momentu, pieredzi).
ZI: spējā ne vien uztvert, bet arī reaģēt “tagad un šeit”.

we invite to
the presence of duets
On Sunday, January 15, 2017, 13:00 – 15:30 at Kanapes Culture Center (Skolas street 15) ZI temp.dance will continue a project the presence of duets in which different artists come together to challenge skills of being present in long CI duets and to improve CI duet as open and clear process for audience to stay interested.
Alise Putniņa and Ilze Zirina will meet this time.
If you want to be present – we invite! Even for 10 min, even for 2,5 hours.

Participants
ABOUT HERSELF:
Alise Putnina: to feel and do.
Ilze Zirina: practice CI since 2001 and looking for patience to stay, continue and develop.

THE MOTTO OF TODAY:
AP: listen to the silence!
ZI: we are woven into the global network.

THE POWER OF CI LIES IN:
AP: the ability to share ( wight, focus, moment, experience).
ZI: ability to perceive and react “here and now”.Event Details