,

Koncerts // Dominick Gray

25.11.16 @ 22.00

Telesonic ir bundzinieka Dominika Greja radīta multimediāla dzīvā performance, kurā savienojas elektroniskā mūzika, bungu spēle un video projekcijas. Orģinālā mūzika līdzdarbojas ar materiālu, kas sakombinēts un samontēts no vairāk kā 250 dažādām publiski pieejamām filmām, radot vienotu, pilnīgu un juteklisku pārdzīvojumu. Šajā koncertā būs dzirdami jauni skaņdarbi, kā arī redzami jauni video materiāli.

Ieeja 1 eur

Telesonic is a multimedia live show created by drummer Dominick Gray that incorporates live drumming, electronic music, and video projection. Original music is mixed with footage compiled and re-edited from over 250 films in the public domain, creating a full sensory experience. This performance will feature brand new music and video!”

entrance 1eurEvent Details