,

Koncerts // Bezgalībieši

30.03.17 @ 21.00

„Bezgalībieši”

Einārs Latiševs – perkusijas + bungas, sampleri;
Žaks Bernards – bass;
AG – balss, vinil~skrāpji, sintezātōrs;
Ansis Jansōns – kokle, stabules, dūdas, balss;
Matīss Repsis / Oskars Račevskis – taustiņi;

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Etnōregejfankhopa ansamblis „Bezgalībieši” ar svārstīgu aktivitātes līmeni darbojas kopš 2014.gada.
Grupa ar stabilu kodolu, bet mainīgiem taustiņniekiem;)
‘idejiskā līnija’: savienot tautas mūzikas dziļāko slāņu rituālo ‘sajūtu’ un etnō-instrumentu arhaiski~akustisko viļņojumu ar mūsdienu globālelektr(iski)ōniskā karuseļa ‘smeķi’ un ‘akmens džungļu’ ritmiem, jeb – pārlaicīgais šeit & tagad – gan tautasdziesmu, gan saviem vārdiem;
Cita starpā spēlēts arī festivālos „Līvas Upe” (2014.), „Laba Daba” (2015.),
„Playground 333”(2016.), „Komēta” (2016.) :::
Samērā nesteidzīgā garā un labā noskaņā – ‘uzdžemojot & pieslīpējot’ – tiek magnetizēti lentēs dziesmas un skaņdarbi – ar domu par debijas albūmu, kurš (opti~mistisk’cerīgi) varētu materializēties šāgada nogalē…
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Ieeja 4 EUR

Einārs Latiševs – percussion+ drums, sampler;
Žaks Bernards – bass;
AG – voice, vinyl, synthesizer;
Ansis Jansōns – kokle, pipe, bagpipes, voice;
Matīss Repsis / Oskars Račevskis – keys;

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Etno-reagge-funk- hip hop ensamble „Bezgalībieši” with a quite inconsistent level of activity are performing since 2014
The band – with a stable core, but changing keyboard players;)
The core concept: to merge the layers of ritual sensation of folk music and etno- instrument archaic- acustic ripple with the carusel of nowadays electronic taste and with `stone jungle` rythms, or – out of time here& now – in folk songs, and in our own words:
Inter alia band has played in festivals: „Līvas Upe” (2014.), „Laba Daba” (2015.),
„Playground 333”(2016.), „Komēta” (2016.) :::
Relatively unhurried and in a good mood- jamming & tuning – songs and compositions are beenig magnetized in tapes – with an idea for a debut album, which optimisticly/hopefully could materialize at the end of the year…
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Entrance 4 EUREvent Details