,

Kompass #16 Pētersalā: Marko Orels

01.01.70 @ 17.30

[ad_1]

[LV] Oktobra otrajā nedēļā KOMPASS pārcelsies uz Pētersalas apkaimi, kur radošo industriju centra DarbaVieta telpās runāsim par kopstrādes vietu kā nākotnes apkaimes centru. Pasākumā ar lekciju uzstāsies Dr. Marko Orels (Marko Orel) no University of Economics, Prague, kas specializējas darba vides izmaiņu un kopienas attīstības pētniecībā. Marko ir dibinājis kopstrādes telpas Ļubļanā, strādājis ar kopienas projektiem Leipcigā, Berlīnē, Rīgā un Prāgā, kā arī izveidojis atvērtā koda (open source) projektu, kurā pēta virtuālās realitātes sociālos aspektus.

Lekcijā Marko pievērsīsies faktam, ka pēdējos gados saistībā ar straujo digitalizāciju arvien vairāk cilvēku izvēlas kļūt par pašnodarbinātajiem vai vienkārši strādāt no mājām. Lai arī to no vienas puses var uztvert kā pozitīvu attīstības gaitu, nevar noliegt arī palielināto sociālo izolētību, ko šāds nākotnes scenārijs var radīt, un tās negatīvo ietekmi uz cilvēku labklājību. Taču tāpat nenoliedzams ir fakts, ka iedzīvotāji un apkaimju kopienas var transformēt savā rīcībā esošo telpu un veidot to atbilstošu viņu jaunajām nepieciešamībām. Vai tāpēc iespējams apgalvot, ka kopstrādes telpas nākotnē kļūs par neatņemamu pilsētas daļu? Vai kopstrādes telpas var funkcionēt kā apkaimju sociālas dzīves centri un tikšanās vietas līdzīgi kā parki un kafejnīcas? Nāc trešdien, noklausies Marko stāstījumu, un piedalies arī diskusijā par to, vai DarbaVieta nākotnē varētu būt Pētersalas apkaimes centru!

Lekcija un diskusija notiks angļu valodā. Ieeja bez maksas, bet tiks novērtēti ziedojumi nākamo pasākumu organizēšanai.

Projektu organizē “Free Riga” sadarbībā ar "Kaņepes Kultūras centrs", radošo industriju centru "DarbaVieta". Rudens pasākumu ciklu atbalsta British Council Latvia, Rīgas dome un Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā. Ar dzērieniem pasākumā cienā garškopju kustība Gardu muti.

[RU] Во вторую неделю октября Kompass проведет вечер среды на Петерсале, где в помещении центра творческой индустрии DarbaVieta состоится лекция о пространствах для коворкинга и их потенциале стать районными центрами будущего. На этот раз выступит профессор Марко Орэл из Пражского университета экономики, который специализируется на исследовании развития общин и изменениях рабочей среды.
Марко – основатель пространства для коворкинга в Любляне. Он также участвовал в различных общинных проектах в Лейпциге, Берлине, Риге и Праге, а также создал проект открытого кода (open source), в рамках которого исследуются социальные аспекты виртуальной реальности.

Он обратит свое внимание на тот факт, что в эпоху дигитализации, множество людей все больше работают удаленно (занимаются фрилансом) или становятся самозанятыми лицами. В таком образе жизни можно найти множество плюсов, однако в будущем могут быть и свои минусы. Например, это может увеличить социальную «выключенность» жителей из жизни своих районов и притормозить создание местных общин.

Кроме того нельзя отрицать того факта, что жители и районные общины могут использовать коворкинг-пространства для себя и трансформировать их под свои нужды. Возникает вопрос – может ли стать пространство для коворкинга неотъемлемой частью города? Могут ли они функционировать как центр социальной жизни района и местом встречи, как парки и кафетерии? Приходи в среду, послушай рассказ Марко и прими участие в дискуссии о будущем DarbaVieta – может ли центр творческой индустрии стать районным пунктом Петерсалы!

Вход на мероприятие бесплатный и оно пройдет на английском языке.

Проект организован обществом Free Riga, при сотрудничестве с ККС, творческой индустрией DarbaVieta. Осенний цикл мероприятий KOMPASS проходит при поддержке British Council Latvia, Rīgas dome и Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā. Все напитки предоставлены движением для гурманов Gardu muti.

[ENG] On the second week of October KOMPASS will move to Pētersala neighbourhood where at creative industry centre DarbaVieta we will talk about co-working spaces as future neighbourhood community centres. As guest lecturer we will welcome Dr. Marko Orel from University of Economics, Prague who specializes in the changing nature of the global workplace and development of collaborative communities. Marko has co-founded a collaborative workspace in Ljubljana, worked with community led projects in Leipzig, Berlin, Riga and Prague and established an open-source research entity that examines social aspects of virtual reality.

On Wednesday Marko will focus on the fact that due to rapid digitalization more and more people decide to become self-employed or simply choose to work remotely. While this can be seen as an advantage – at least to some extent – spatial isolation may result in alienation of individuals and bring about other negative effects. However, it also cannot be denied that people and neighbourhood communities can transform their local environments as they need, and make them suitable for fulfilling their new requirements. Thus, can it be argued that co-working spaces in the future will be indispensable parts of the city? Can co-working spaces function as community life centres and meeting places like currently parks and cafes? Come to the lecture on Wednesday, hear out Marko's take on all this, and participate in discussion whether DarbaVieta could be the future centre of Pētersala neighbourhood!

The working language of the event will be English. Entrance is free of charge, but donations for next event organization will be welcomed.

The project is organized by 'Free Riga' in cooperation with 'Kaņepes Kultūras Centrs' and creative industry centre 'DarbaVieta' with support of British Council Latvia, Riga City Council and Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā. The beverages in the events are provided by great taste cultivation movement Gardu muti.

Starts at: 2018-10-10 17:30:00
Ends at: 2018-10-10 19:30:00Event Details