,

Kompass #13: Stefanie Raab, coopolis

01.01.70 @ 17.30

[ad_1]

[LV] Kompass 19. septembrī aicina uz Sarkandaugavu! Pasākums notiks Tilta ielā 12 pirmajā stāvā un tajā ar lekciju uzstāsies Stefānija Rābe (Stefanie Raab), arhitekte un uzņēmuma COOPOLIS vadītāja.

Lekcijā Stefānija runās par saviem projektiem un sadarbības veicināšanu starp namīpašniekiem un radošo nozaru pārstāvjiem, kā arī mēģinās pierādīt, ka ar pareizu stratēģiju tukšas telpas pilsētā var būt lieliska iespēja vietējās apkaimes attīstībai. Pie tam par tukšām telpām iespējams dēvēt ne tikai neapdzīvotas platības iekštelpās, bet arī ārtelpu, kurās nav iespējams pildīt pilsētas un iedzīvotāju sociālās funkcijas un kur iedzīvotāji cenšas neuzkavēties.

Pēc Stefānijas prezentācijas sarunu un diskusiju virzīsim no projektiem Vācijā uz reālo situāciju pasākuma norises apkārtnē – Tilta ielā, Sarkandaugavā – un runāsim par idejām un iespējām, kā Tilta ielu nākotnē veidot par vietu un telpu, kur iedzīvotāji vēlētos uzturēties! Nākamajā dienā pēc lekcijas, 20. sept., plkst. 13:00 interesenti aicināti arī uz Tilta ielas tūri kopā ar Sarkandaugava – Краска un domu apmaiņu ar Stefāniju par jau konkrētākiem risinājumiem.

Lekcija un diskusija notiks angļu valodā. Ieeja bez maksas, bet tiks novērtēti ziedojumi nākamo pasākumu organizēšanai.

Kompass #13 organizē “Free Riga” un Sarkandaugava – Краска sadarbībā ar "Kaņepes Kultūras centrs", radošo industriju centru "DarbaVieta". Rudens pasākumu ciklu atbalsta British Council Latvia, Rīgas dome un Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā.

[RU] 19 сентября «Kompass» приглашает в Саркандаугаву! Мероприятие пройдет на первом этаже ул. Тилта 12. В этот раз с лекцией выступит Стефания Рааб (Stefanie Raab), архитектор и руководитель предприятия COOPOLIS.

Рааб расскажет о своих проектах и о сотрудничестве домовладельцев с представителями творческой индустрии. Она также продемонстрирует, как правильно выбранная стратегия может помочь в использовании пустынных пространств города для развития районов. Пустые пространства подразумевают не только заброшенные здания, но и открытые публичные пространства, которые не способны исполнять функции общественного объекта и, мимо которых, жители стараются пробегать как можно быстрее.

После презентации Стефании Рааб, дискуссия уйдет в сторону насущных для рижан проблем – улицы Тилта, что находится в Саркандаугаве. Мы поговорим об идеях и о будущем развитии улицы. На следующий день – в четверг, 20 сентября, в 13:00 всех заинтересованных приглашают на экскурсию вместе с Sarkandaugava – Краска для того чтобы уже более конкретно поговорить с Рааб о возможностях развития улицы.

Лекция и дискуссия пройдут на английском языке. Вход – бесплатный, но мы принимаем пожертвования, которые пойдут на организацию будущих мероприятий.

Kompass #13 организует общество «Free Riga» совместно с Sarkandaugava – Краска, при сотрудничестве Kaņepes Kultūras centrs и коворкинг-центром DarbaVieta. Осенний цикл мероприятий поддерживает British Council Latvia, Рижская дума и Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā.

[ENG] On 19th September Kompass invites all to Sarkandaugava neighbourhood! The event will take place at Tilta 12 ground floor, and we will welcome Stefanie Raab from Berlin, an architect and CEO of cooperative urban development office COOPOLIS

In her lecture Stefanie will speak about her projects and cooperation between the real estate owners and creative industries, and will try to prove that with the right strategy in place, vacant spaces in city can be a stepping stone for local development. Moreover, the problems and possibilities of empty spaces does not apply only to buildings, but also to locations outdoors that are meant for local inhabitants, but are generally avoided and used only as transit zone.

After Stefanie's presentation the conversation will be redirected from projects in Germany to the actual surroundings of the event location – Tilta street, Sarkandaugava – and possible future transformations of the neighbourhood's main street to make it more walkable, social and all around better place to be. On the next day after the lecture, 20th Sept at 13:00 there will also be an open tour of Tilta street led by Sarkandaugava – Краска, followed by a brainstorming session with Stefanie about revitalization solutions.

The working language of the event will be in English. Entrance is free of charge, but donations for next event organization will be welcomed.

Kompass #13 is organized by 'Free Riga' and Sarkandaugava – Краска in cooperation with 'Kaņepes Kultūras Centrs' and creative industry centre 'DarbaVieta' with support of British Council Latvia, Riga City Council and Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā.

Starts at: 2018-09-19 17:30:00
Ends at: 2018-09-19 19:30:00Event Details