,

Kino // Veiksminieks + Skeikima

11.01.18 @ 19.00

KINO: CILVĒKTIESĪBAS
BEZMAKSAS

Sadarbībā ar Movie Activism:
Dubultseanss: Veiksminieks + Skeikima

Mov(i)e Activism (“Kino aktīvisms”) ir jaunu Eiropas entuziastu organizēts dokumentālo filmu festivāls, kurā tiek demonstrētas filmas par aktīvismu dažādās tā izpausmēs.

Movie Activism karavāna atgriežas KKC. Projekta 2. sezonai tika iesūtītas vairāk nekā 30 dokumentālās filmas no visas pasaules. Šonedēļ viesosimies Āfrikas kontinentā, kurā par labāku pasauli cīnās ne tikai kustības, bet arī indivīdi.

VEIKSMINIEKS (HOW? LUCKY) (Lielbritānija, 2016)
Rež.Freija Bilingtone
Dokumentālā filma, 30min
*angļu valodā

Filma par Lakiju Ndlovu – Faintaunas pašpasludināto sapņotāju. Kamēr Lakijs savas dienas aizvada, katru dienu iedams vienus putekļainos ceļus, viņa prāts mutuļo. Pilnībā apņēmies palīdzēt citiem atklāt savu „iekšējo dzirksteli”, Lakijs vienlaikus cīnās pats ar savu tumsu.

SKEIKIMA (SKEIKIMA) (Spānija, 2017)
Rež.Rakele Larosa
Dokumentālā filma, 15 min
*arābu/spāņu valodā ar subtitriem angļu valodā

Sahrāvī jaunieši, kas dzīvo Rietumsahāras okupētajā teritorijā, ir spiesti mācīties okupētājvalstī. Kā jūs pārstāvētu savu identitāti naidīgā zemē? Kā jūs paciestu pazemojumu un apspiešanu? Kā jūs tiktu sadzirdēti klusumā?

Kino projektu atbalsta VKKF

CINEMA: HUMAN RIGHTS
FREE ENTRY

In collaboration with Movie Activism:
Double bill: How? Lucky + Skeikima

Mov(i)e Activism is a documentary film festival, organized by a group of young European enthusiasts, that focuses on movies which promote activism in all its forms and in all corners of the globe.

The film caravan of Movie Activism returns to KKC. For the second season, over 30 submissions were received from all over the world. This week, we will hit the continent of Africa where both movements and individuals are struggling for a better world.

HOW? LUCKY (UK, 2016)
Dir.Freya Billington
Documentary, 30 min
*in English

A film about Lucky Ndlovu, Finetown Township’s self-proclaimed visionary. Whilst his days are spent physically walking round and round the same dusty tracks, his mind is soaring. Completely committed to helping others reveal their ‘little lights’ whilst struggling with his own darkness.

SKEIKIMA (Spain, 2017)
Dir.Raquel Larrosa
Documentary, 15 min
*in Arabic/Spanish with English subtitles

Sahrawi young people living at the Occupied Territories are required to study at the occupying country. How would you claim your identity in a hostile land? How could you live under harassment and repression? How would you make your voice break through the walls of silence?

Cinema project supported by VKKFEvent Details