,

Kino // Vai mēs varam paši?

03.05.17 @ 19.00

KINO: CILVĒKTIESĪBAS
MAIJA TĒMA: kopienu spēks, demokrātija
BEZMAKSAS

Vai mēs varam paši? (Dānija, 2015)
Rež.Patriks Vitkovskis
Dokumentālā filma, 60min
* oriģinālvalodā ar subtitriem angļu valodā

Mūsdienu dzīvē pastāv paradokss: mēs svinam demokrātiju kā politisko sistēmu, bet ne kā ekonomisko sistēmu, neskatoties uz to, ka mūsu darbam ir daudz lielāka ietekme uz mūsu ikdienas dzīvi. Ir godīgi teikt, ka lielākā daļa kapitālisma sistēmas darbavietas ir organizētas autoritārā veidā, bet par šo reti kad kāds aizdomājas vai izaicina. Kādēļ autoritānisma atgrūšana valdībā ir kļuvusi par normu, bet tas, cikos mēs ierodamies darbā, ir pieņemams?

Demonstrējot uzņēmumus, kuri spēj saglabāt demokrātiskas vērtības kapitālistisma sistēmā, filma “Vai mēs varam paši?’ jautā, vai ir pienācis laiks virzīt uz priekšu demokrātisku, kooperatīvu biznesa modeli?

VIETU SKAITS IEROBEŽOTS – LŪDZAM IERASTIES SAVLAICĪGI, LAI GARANTĒTU SĒDVIETU UN IEEJU
—-

CINEMA: HUMAN RIGHTS
TOPIC: the power of communities, democracy
FREE

Can We Do It Ourselves? (Denmark, 2015)
Dir. Patrik Witkowsky
Documentary, 60min
*original language with subtitles in English

Within modern life exists a paradox: we celebrate democracy as a political system, but not as an economic system, even though our workplaces have a far greater impact on our day to day lives. It’s fair to say that most workplaces under capitalist management are organized in an authoritarian fashion, yet this fact is rarely questioned or thought about. Why has it become normal to reject authoritarianism in our governments, while accepting it when we clock into our jobs?

“Can We Do It Ourselves?” asks if it is time to start pushing for a democratic, cooperative way of doing business, showing case studies of businesses who are surviving as democracies within our capitalist system.

LIMITED NUMBER OF SEATS – PLEASE ARRIVE IN TIME TO GUARANTEE A SEAT AND ENTRANCEEvent Details