,

Kino // The Arbor

24.05.17 @ 19.00

KINO: CILVĒKTIESĪBAS
MAIJA TĒMA: kopienu spēks, demokrātija
BEZMAKSAS

Sadarbībā ar Britu padomi Latvijā:

The Arbor (Lielbritānija, 2009)
Rež. Maikls Moriss
Dokudrāma/biogrāfija, 1st28min
*angļu valodā

The Arbor ir patiess stāsts par Bredfordas dramaturģi Andreju Dunbāru un viņas sarežģītās attiecības ar meitu Lorēnu.
Andreja patiesi un bezbailīgi rakstīja par savu bērnību bēdīgi salvenajā Buttershaw apkaimē. Kad viņa 1990.gadā nomira, traģiski tikai 29 gadu vecumā, viņas meitai Lorēnai bija tikai 10 gadi.

Filma stāsta par Lorēnu mūsdienās, 29 gadu vecumā. Izstumnta no Buttershaw apkaimes, viņa izcieš cietumsodu par viņas dēla slepkavību.
Esot cietumā un izejot rehabilitāciju, Lorēna atkal iepazīst savas mātes lugas un privātās vēstules, un, velkot paralēles starp abu dzīvēm, viņa sāk samierināties arsavu lomu dēla nāvē.

VIETU SKAITS IEROBEŽOTS – LŪDZAM IERASTIES SAVLAICĪGI, LAI GARANTĒTU SĒDVIETU UN IEEJU

CINEMA: HUMAN RIGHTS
TOPIC: the power of communities, democracy
FREE

In collaboration with British Council in Latvia
The Arbor (UK, 2009)
Dir.Michael Morris
Docudrama/biography, 1h28min
*Angļu valodā

The Arbor is the powerful true story of Bradford playwright Andrea Dunbar and her troubled relationship with her daughter Lorraine.
Andrea wrote honestly and unflinchingly about her upbringing on the notorious Buttershaw Estate. When she died, tragically at the age of 29 in 1990, Lorraine was just ten years old.

The Arbor catches up with Lorraine in the present day, also at 29; ostracised from Buttershaw and now in prison, serving a sentence for manslaughter for the death of her son.
Whilst in prison and undergoing rehab, Lorraine is re-introduced to her mother’s plays and private letters and as she reflects on the parallels in their lives, she begins to come to terms with her role in the death of her son.

LIMITED NUMBER OF SEATS – PLEASE ARRIVE IN TIME TO GUARANTEE A SEAT AND ENTRANCEEvent Details