,

KINO // Stjuarta Hola projekts

22.03.17 @ 19.00

KINO: CILVĒKTIESĪBAS
MARTA TĒMA: diskriminācija, rasisms, dzimumu līdztiesība

Stjuarta Hola Projekts (The Stuart Hall Project) (Lielbritānija, 2013)
Rež.Džons Akomfrahs
Dokumentālā filma, 1st43min
*angļu valodā
BEZMAKSAS

Stjuars Hols emigrēja no Jamaikas uz Lielbritāniju 1951.gadā un uzsāka maģistra studijas Oksfordas Universitātē. Viņš ir viens no ietekmīgākajiem un cienītākajiem savas paaudzes kultūras teorētiķiem un kulturoloģijas dibinātājs. Domātājs un analītiķis, viņš ir viens no pēdējo 60 gadu intelektuāļu gigantiem. Šī dokumentālā filma aizrauj skatītāju apvērsumu, cīņu un notikumu vētrā, kuri izveidoja 20.gadsimu kā vissvarīgāko globālās politikas pārmaiņu laiku līdz pat šodienai.

VIETU SKAITS IEROBEŽOTS – LŪDZAM IERASTIES SAVLAICĪGI, LAI GARANTĒTU SĒDVIETU UN IEEJU

—-

CINEMA: HUMAN RIGHTS
MARCH TOPIC: discrimination, racism, gender equality

The Stuart Hall Project (UK, 2013)
Dir. John Akomfrah
Documentary, 1hr43min
*in English
FREE

Stuart Hall emigrated from Jamaica to the UK in 1951 to take up a place at Oxford University. He is one of the most influential and esteemed cultural theorists of his generation, a founding figure of cultural studies. A thinker and commentator, his is one of the intellectual giants of the last sixty years. This documentary takes the viewer on a roller coaster ride through the upheavals, struggles and turning points that made the 20th century the most important period of global political change to date.

LIMITED NUMBER OF SEATS – PLEASE ARRIVE IN TIME TO GUARANTEE A SEAT AND ENTRANCEEvent Details