,

Kino // Īsfilmas par sociālām tēmām

29.06.17 @ 19.00

KINO: CILVĒKTIESĪBAS
BEZMAKSAS

*ENG below*

KKC sadarbībā ar RISEBA, Dāņu kultūras institūtu Rīgā un neatkarīgajiem režisoriem piedāvā:

ĪSFILMAS PAR SOCIĀLĀM TĒMĀM
1st30min
+ pēc-seansa diskusija ar režisoriem Pāvelu Gumennikovu un Jāni Vidovski

1. Sarauj, Just!
Rež.Pāvels Gumennikovs
Latvija, 2016, 10min
*latviešu valodā ar subtitriem angļu valodā

Filma, balstīta uz patiesiem notikumiem, par puisi Justu (24), kurš pazaudēja abas savas kājas nelaimes gadījumā bērnībā, un ir iemīlējies kaimiņu meitenē Ievā (23).
Treileris: https://vimeo.com/202542536

2. Mīlestības reibumā
Rež.Jānis Vidovskis
Latvija, 2017, 33min
*latviešu valodā
*RISEBA augstskola

Jaunietis, kurš uzaudzināts bez atraidījuma un soda, nespēj kontaktēties ar saviem vecākiem.

3. Berik
Rež.Daniels Borgmans
Dānija, Zviedrija, 2010, 16min
*krievu un kazahu valodā ar subtitriem angļu valodā
*Dānijas kultūras institūts

Īsfilma par draudzību un sapratni Semejā, Kazahstānā.
Treileris: https://youtu.be/l0d3nGSdXW0

4. Gaisma
Rež. Nora Seraka
Igaunija, Latvija, 2015, 26’30min
*igauņu valodā ar subtitriem angļu valodā
*Baltijas Filmu un Mediju skola

Poētisks stāsts par māti un dēlu, kuri nolēma nepamest savu dzimto Igaunijas pilsētu Petseri, lai gan tā 1945. gadā kļuva par Krievijas pilsētu Pečori Pleskavas apgabalā. Tagad, pēc 70 gadiem, pilsētā vairs nav palicis gandrīz neviena igauņa.
Treileris: https://vimeo.com/152947306

VIETU SKAITS IEROBEŽOTS – LŪDZAM IERASTIES SAVLAICĪGI, LAI GARANTĒTU SĒDVIETU UN IEEJU
—-
CINEMA: HUMAN RIGHTS
FREE

KKC in collaboration with RISEBA University, Danish Cultural institute and independent filmmakers present:

SHORTS ON SOCIAL TOPICS
1hr30mins
+ post screening discussion with the directors Pavel Gumennikov and Janis Vidovskis

1. Just go!
Dir.Pavel Gumennikov
Latvia, 2016, 10min
*In Latvian with English subtitles

Inspired by the incredible true story about a young man Just (24), who lost both of his legs in childhood accident and who is in love with the girl next door – Ieva (23).
Trailer: https://vimeo.com/202542536

2. Love intoxicated
Dir.Janis Vidovskis
Latvia, 2017, 33min
*In Latvian
*RISEBA University

A young man raised without rejection and punishment, cannot connect with his parents.

3. Berik
Dir.Daniel Borgman
Denmark, Sweden, 2010, 16min
*In Russian and Kazakh with English subtitles
*Danish Cultural institute

A short drama about friendship and understanding, taking place in Semey, Kazakhstan.
Trailer: https://youtu.be/l0d3nGSdXW0

4. To Light
Dir. Nora Särak
Estonia, Latvia, 2015, 26’30min
*In Estonian with English subtitles
*Baltic Film and Media school

A poetic documentary about a mother and her son of Estonian origin, living in the Russian town of Pechora, what used to be the Estonian city of Pesteri, a border town between Estonia and Russia.
Trailer: https://vimeo.com/152947306

LIMITED NUMBER OF SEATS – PLEASE ARRIVE IN TIME TO GUARANTEE A SEAT AND ENTRANCEEvent Details