,

Kino // Savējie sapratīs | Rockin’Down The Curtain. 60ies

20.03.18 @ 19.00

DOKUMENTĀLAIS KINO
BEZMAKSAS

Savējie Sapratīs – “Sešdesmitie. Sākums” (Latvija, 2015)
Rež. Kristians Luhaers, Mareks Bērents, Igors Linga
Dokumentālā filma, 66min
*latviešu, krievu, angļu valodās ar subtitriem angļu valodā
Treileris – https://www.youtube.com/watch?v=ILiqqEME_W4

Dokumentālo filmu triloģija „Savējie sapratīs” stāsta par 60. – 80. gadu latviešu rokmūziķiem, kas spītējot cenzūrai un aizliegumiem atļāvās publiski paust mūsu alkas pēc brīvības un neatkarības. Galvenais iemesls, kāpēc vispār vēl ir vērts runāt par tā laika rokmūziku – tā patiesi bija laba, profesionāla, izsāpēta, ne tā, kā tagad, kad dziedāt var visu. Tieši rokmūziķi lika pamatus tam, ko mēs šodien uzskatam pašu par sevi saprotamu un neatņemamu – izpausmes un vārda brīvība. Triloģijas pirmā filma „Sešdesmitie. Sākums” stāsta par pagājušā gadsimta 60tiem gadiem un mūzikas ainavu tolaik.

Padomju Savienība ilgu laiku centās apkarot rokmūziku kā „pūstošā kapitālisma degradācijas augli un imperiālistu radītu ieroci, lai diskreditētu Padomju valsts sabiedrisko iekārtu”. Neskatoties uz to roks „izsita caurumu dzelzs priekškarā” un iekaroja padomijas jauniešu sirdis un prātus. Apbrīnojamā tā laika rokmūzikas spēja uzrunāt savu auditoriju „caur puķēm”, iekodējot protestu pret pastāvošo kārtību dziesmu tekstos, kas ārēji šķita nevainīgi, ļāva tai izspraukties cauri cenzūras sietam. Tieši rokmūziķi veicināja nacionālās pašapziņas atdzimšanu un vienotības garu.

LIMITĒTS VIETU SKAITS. LŪDZAM IERSTIES SAVLAICĪGI LAI GARANTĒTU SĒDVIETU UN IEEJU.

DOCUMENTARY CINEMA
FREE

“Rocki’n Down The Curtain. 60ies. The Beginning” (Latvia, 2015)
Dir. Kristians Luhaers, Mareks Bērents, Igors Linga
Documentary, 66min
*in Latvian, Russian and English with subtitles in English
Trailer: – https://www.youtube.com/watch?v=ILiqqEME_W4

This trilogy of documentaries are about how rock music and rock musicians during the last decades of Soviet era despite of censorship, persecution and retaliation helped to break the wall and led to gaining the independence of three Baltic States.
Right from the beginning in 60ies the Soviet Union tried to discourage and restrict with all means expansion of rock music. It was always something bad – they called it “rotten fruit of degraded capitalismus, demoralizing minds of the Soviet youth”. Despite of that rock “broke the wall” – made a hole in “The Iron Curtain” and gained hearts and minds of tens of thousands of young people who lived behind that curtain.

The first film of the trilogy Savējie sapratīs / Rockin’Down The Curtain – documentary “60ies. The Beginning” tells a story about 60ies and the music scene back then.

LIMITED NUMBER OF SEATS. PLEASE ARRIVE EARLY TO GUARANTEE A SEAT AND ENTRANCE.Event Details