,

KINO & Sarunas // Ted Spread

25.01.17 @ 19.00

KINO: CILVĒKTIESĪBAS
NOVEMBRA TĒMA: “Par identitāti”

KKC Cilvēktiesību KINO ir uzsācis sēriju programmu TED SPREAD.

Tā ir TED runu atlasīta kolekcija ar spilgtākajiem tēliem, domātājiem un aktīvistiem, apkopojot dažādus tematus, to starp pasaules un vietējo politiku un sabiedrības praksi, zinātniskos vai poētiskos stāstus par to, kā mūsu sabiedrība darbojas un kā tā var mainīties uz labo pusi.

Mēs esam apkopojuši iedvesmojošas runas, kuras aptver dažādus tematus, bet visi kopīgi uzdod to pašu jautājumu: kas definē identitāti? Video no Hansa Rozlingsa (Hans Rosling), Taije Selasi (Taiye Selasi), Zē Franka (Ze Frank), Andželika Dasas (Angélica Dass), ​Džilas Hikas (Gill Hicks).

VIETU SKAITS IEROBEŽOTS – LŪDZAM IERASTIES SAVLAICĪGI, LAI GARANTĒTU SĒDVIETU UN IEEJU

Atbalsta VKKF
– – – –
CINEMA: HUMAN RIGHTS
NOVEMBER TOPIC: “On identity”

KKC-KINO has launched a series to its programme focused on Human Rights:

TED SPREAD is a collection of recorded talks by prominent makers, thinkers and activists that will span different topics, including global and local politics and community practices, scientific or poetic stories of how our society works and can change for the better.

We have compiled a list of inspiring TALKS, that span different subjects, but come back to a common question: what defines identity? Video selection by Hans Rosling, Taiye Selasi, Ze Frank, Angélica Dass, Gill Hicks.

LIMITED NUMBER OF SEATS – PLEASE ARRIVE IN TIME TO GUARANTEE A SEAT AND ENTRANCE

Supported by VKKFEvent Details