,

Kino & sarunas // TED Spread

16.03.17 @ 19.00

KINO: CILVĒKTIESĪBAS

KINO & SARUNAS
TED SPREAD ar Alberto di Gennaro
aptuveni 1st30min
BEZMAKSAS

KKC cilvēktiesību KINO ir uzsācis sēriju programmu TED SPREAD.

Tā ir TED runu atlasīta kolekcija ar spilgtākajiem tēliem, domātājiem un aktīvistiem, apkopojot dažādus tematus, to starp pasaules un vietējo politiku un sabiedrības praksi, zinātniskos vai poētiskos stāstus par to, kā mūsu sabiedrība darbojas un kā tā var mainīties uz labo pusi.

Marta TED SPREAD temats: diskriminācija. Pēc seansa pievienojies sarunām un izsaki savu viedokli.

VIETU SKAITS IEROBEŽOTS – LŪDZAM IERASTIES SAVLAICĪGI, LAI GARANTĒTU SĒDVIETU UN IEEJU

—-

CINEMA: HUMAN RIGHTS

KINO & TALKS
TED SPREAD with Alberto di Gennaro
Approximately 1hr30mins
FREE

KKC-KINO has launched a series to its programme focused on Human Rights:

TED SPREAD is a collection of recorded talks by prominent makers, thinkers and activists that will span different topics, including global and local politics and community practices, scientific or poetic stories of how our society works and can change for the better.

March TED SPREAD topic: discrimination. After the screening join us for a discussion and tell your opinion on the topic.

LIMITED NUMBER OF SEATS – PLEASE ARRIVE IN TIME TO GUARANTEE A SEAT AND ENTRANCEEvent Details