,

Kino // Saniknotās

09.01.18 @ 19.00

KINO: CILVĒKTIESĪBAS
BEZMAKSAS

Sadarbībā ar Movie Activism:

Mov(i)e Activism (“Kino aktīvisms”) ir jaunu Eiropas entuziastu organizēts dokumentālo filmu festivāls, kurā tiek demonstrētas filmas par aktīvismu dažādās tā izpausmēs.

Movie Activism karavāna atgriežas KKC. Projekta 2. sezonai tika iesūtītas vairāk nekā 30 dokumentālās filmas no visas pasaules. Šonedēļ viesosimies Āfrikas kontinentā, kurā par labāku pasauli cīnās ne tikai kustības, bet arī indivīdi.

SANIKNOTĀS (STRIKE A ROCK) (Dienvidāfrika, 2017)
Rež.Aliki Saragasa
Dokumentālā filma, 87 min
*angļu valodā

Wathint’ abafazi, Strijdom! wathint’ abafazi,wathint’ imbokodo,uza kufa!

Vērsdamies pret sievietēm / Jūs kustināt akmeni / Kas pašus samals – vēsta Dienvidāfrikas sieviešu kustības dziesma.
„Strike A Rock” ir stāsts par 2 dienvidāfrikāņu pretošanās kustības dalībniecēm, kas cīnās pret bēdīgi slaveno platīna ieguves uzņēmumu Lonmin. Primrose kļūst par Parlamenta locekli, bet Tumeka paliek Marikanā un kļūst par pretošanās kustības vadītāju. Abu draudzeņu starpā veidojas atsvešinātība.
—-

CINEMA: HUMAN RIGHTS
FREE ENTRY

In collaboration with Movie Activism

Mov(i)e Activism is a documentary film festival, organized by a group of young European enthusiasts, that focuses on movies which promote activism in all its forms and in all corners of the globe.

The film caravan of Movie Activism returns to KKC. For the second season, over 30 submissions were received from all over the world. This week, we will hit the continent of Africa where both movements and individuals are struggling for a better world.

STRIKE A ROCK (South Afrika, 2017)
Dir. Aliki Saragas
Documentary, 87 min
*in English

When you strike the women / You strike a rock / You will be crushed! ¬– says a well known tune of South African women’s rights movement. „Strike A Rock” is a story of two female activists that fight against the infamour platinum mining company Lonmin. Primrose becomes a member of Parliament while Thumeka stays in Marikana and becomes the leader of the resistance movement. A distance between two friends develops.Event Details