,

Kino // Salo jeb 120 sodoma dienas

01.06.17 @ 19.00

KINO: CILVĒKTIESĪBAS
MAIJA TĒMA: CENZŪRA UN KORUPCIJA
BEZMAKSAS

!! 18+ filmā attainota grafiska vardarbība un seksuāla rakstura saturs

Salo, jeb 120 sodoma dienas (Salò, or the 120 Days of Sodom) (Itālija, Francija, 1975)
Rež.Pier Paolo Pasolini
Drāma, 1st.56min
*oriģinālvalodā ar subtitriem angļu valodā

Filmas centrā ir četri bagāti un korumpēti itāļu “brīvdomātāji” laikā, kad fašisms dominēja Salo Republikā (1943-1945). Šie izvirtuļi nolaupa astoņpadsmit pusaudžus un četrus mēnešus pakļauj viņus vardarbībai, sadismam, un seksuālai un garīgai spīdzināšanai. Filmas atspoguļo tādas tēmas kā politisko korupciju, varas ļaunprātīgu izmantošanu sadismu, perversiju, seksualitāti un fašismu.

Šī bija Pasolinī pēdējā filma – viņš tika nogalināts īsi pirms filmas izlaišanas. Filma izraisīja pretrunas jau pirms tā tika izlaista, un ir joprojām aizliegta vairākās valstīs.

VIETU SKAITS IEROBEŽOTS – LŪDZAM IERASTIES SAVLAICĪGI, LAI GARANTĒTU SĒDVIETU UN IEEJU

CINEMA: HUMAN RIGHTS
TOPIC: CENSORSHIP AND CORRUPTION
FREE

!! 18+, the film depicts graphic violence and sexual content

Salò, or the 120 Days of Sodom (Italy, France, 1975)
Dir.Pier Paolo Pasolini
Drama, 1h56min
*in original language with subtitles in English

The film focuses on four wealthy, corrupt Italian libertines, during the time of the fascist Republic of Salò (1943-1945). The libertines kidnap eighteen teenagers and subject them to four months of extreme violence, sadism, and sexual and mental torture. The film explores the themes of political corruption, abuse of power, sadism, perversion, sexuality and fascism.

It was Pasolini’s last film; he was murdered shortly before Salò was released. The film was extremely controversial upon its release, and remains banned in several countries.

LIMITED NUMBER OF SEATS – PLEASE ARRIVE IN TIME TO GUARANTEE A SEAT AND ENTRANCEEvent Details