,

Kino // Natural Disorder

27.03.18 @ 19.00

KINO: CILVĒKTIESĪBAS
BEZMAKSAS

Sadarbībā ar Dānijas kultūras institūtu Igaunijā, Latvijā un Lietuvā:

NATURAL DISORDER (Dānija, Nīderlande 2015)
Rež. Christian Sonderby
Dokumentālā filma, 1st 38min
*Dāņu valodā ar subtitriem angļu valodā
Treileris: http://www.youtube.com/watch?v=Xhst_0Jh7jQ

24 gadus vecais Jēkabs Nossels ir spilgts, taču viņš neatbilst tipiskajai idejai par perfektumu. Jēkabs dzīvo ar cerebrālo trieku – iedzimtu fizisko invaliditāti. Papildus muskuļu krampjiem un stīvumam, tas ietekmē arī viņa runu. Runājot viņa vārdi mēdz saplūst kopā un viņa kustības ir ierobežotas.
Ar normāla līmeņa intelektu novājinātā ķermenī, Jēkabs ir normalitātes dilemmas iemiesojums – viņš ir pārāk nespējīgs, lai viņu pieņemtu sabiedrībā, un pārāk normāls, lai pats pieņemtu savu likteni. Tādēļ Jēkabs nolemj uzvest izrādi Dānijas Karaliskajā teātrī un uz visiem laikiem sakārtot lietas. Viņš tiks galā ar sabiedrībā noteikto normu.

VIETU SKAITS IEROBEŽOTS – LŪDZAM IERASTIES SAVLAICĪGI, LAI GARANTĒTU SĒDVIETU UN IEEJU

—-
CINEMA: HUMAN RIGHTS
FREE

In collaboration with Danish Cultural Institute in Estonia, Latvia and Lithuania:

NATURAL DISORDER (Denmark, Netherlands, 2015)
Dir. Christian Sønderby
Documentary, 1hr38min
*In danish with subtitles in English
Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=Xhst_0Jh7jQ

24-year- old Jacob Nossell is really bright, but he does not fit the typical idea of the perfect life. Jacob is living with cerebral palsy, a congenital physical disability. In addition to affecting his speech, it causes muscle cramps and stiffness. His words run together when he speaks, and his movements are limited.
With a normal intellect in a weakened body, Jacob is the embodiment of the dilemma of normality – he is too disabled to be truly accepted by society and too normal to accept his own fate. Therefore, Jacob has decided to stage a performance at the Royal Danish Theatre (Human Phase-out) and put matters
straight once and for all. He will do away with normality as defined by the majority.

LIMITED NUMBER OF SEATS – PLEASE ARRIVE IN TIME TO GUARANTEE A SEAT AND ENTRANCEEvent Details