,

Kino // Mūžībā: filma nākotnei + diskusija

05.04.17 @ 19.00

KINO: CILVĒKTIESĪBAS
APRĪĻA TĒMA: veselība, sports, vide, resursi
BEZMAKSAS

Sadarbībā ar Amnesty International Latvijā un Dānijas Kultūras institūtu Rīgā

Mūžībā: filma nākotnei (Dānija, 2010) + diskusija
Rež.Michael Madsen
Dokumentālā filma, 1st19min
*angļu valodā

Filma “Mūžībā: filma nākotnei” atspoguļo kā ikdienu visā pasaulē liels daudzums radioaktīvo vielu tiek novietots pagaidu glabātuvēs, kuras ir neaizsargātas pret dabas vai cilvēku izraisītajām katastrofām. Somijā tiek celta pasaulē pirmā pastāvīgā uzglabāšanas vieta – milzīga, no akmens izcirsta, pazemes tuneļu sistēma. Ir svarīgi, lai tā kalpo 100 000 gadus, jo tieši tik ilgi šīs vielas ir aktīvas un bīstamas. Kad vielas tiks deponētas, glabātuve tiks noslēgta, lai tā nekad netiktu vairs atvērta. Bet kā mēs to varam nodrošināt? Kā mēs varam brīdināt savus pēcnācējus par vielām, kuras mēs esam atstājuši aiz sevis? Kā mēs varam novērst to, ka viņi redz šo atklājumu kā mūsu laika piramīdas, mistiskas apbedījuma vietas, apslēptos dārgakmeņus? Kādas valodas un zīmes viņi sapratīs, un, ja viņi sapratīs, vai viņi ievēros un respektēs mūsu norādījumus?

Treileris: https://vimeo.com/ondemand/intoeternity

VIETU SKAITS IEROBEŽOTS – LŪDZAM IERASTIES SAVLAICĪGI, LAI GARANTĒTU SĒDVIETU UN IEEJU
—-

CINEMA: HUMAN RIGHTS
APRIL TOPIC: health, sport, environment, resources
FREE

In collaboration with Amnesty International Latvia and Danish Cultural Institute in Riga

Into eternity: a film for the future (Denmark, 2010) + discussion
Dir. Michael Madsen
Documentary, 1hr19min
*in English

Into Eternity – A Fim For The Future shows how every day, the world over, large amounts of high level radioactive waste are placed in interim storages which are vulnerable to natural or manmade disasters. In Finland the world’s first permanent storage is being constructed – a huge system of underground tunnels hewn out of solid rock. It is essential that it lasts 100.000 years, as this is how long the waste remains hazardous. When the waste has been deposited, the facility will be sealed off, never to be reopened. But can we ensure that? How is it possible to warn our descendants of the waste we left behind? How can we prevent them from thinking they have found the pyramids of our time, mystical burial grounds, hidden treasures? Which languages and signs will they understand, and if they understand, will they respect our instructions?

Trailer: https://vimeo.com/ondemand/intoeternity

LIMITED NUMBER OF SEATS – PLEASE ARRIVE IN TIME TO GUARANTEE A SEAT AND ENTRANCEEvent Details