,

KINO // Motley’s Law + diskusija

08.12.16 @ 19.00

KINO: CILVĒKTIESĪBAS

AMNESTY INTERNATIONAL – RAKSTI PAR TIESĪBĀM
Amnesty International Latvija sadarbībā ar Kaņepes Kultūras centru un Dānijas Kultūras institūtu aicina uz dokumentālo filmu “Motley’s Law”/”Moutlijas Likums”. Pēc filmas sekos diskusija ar Ievu Miļūnu (Rīgas Juridiskā augstskola) un vēstuļu rakstīšanas sesija “Raksti par Tiesībām 2016”.

UZRAKSTI VĒSTULI – MAINI KĀDA DZĪVI
“Write for Rights”/”Raksti par Tiesībām” ir ikgadēja globāla vēstuļu rakstīšanas kampaņa, kuru rīko Amnesty International, aizstāvot konkrētu personu cilvēktiesības. Tūkstošiem cilvēku no visas pasaules appludina varas iestādes un amatpersonas ar vēstulēm, tādejādi radot spiedienu uz tām.
Kampaņa notiks šī gada decembrī un Amnesty International Latvija ielūdz visus pievienoties šim pasākumam, kurā arī varēs vairāk uzzināt par pašu organizāciju. Papildus informācija par “Raksti par Tiesībām 2016” un šī gada cilvēktiesību upuriem ir atrodama mūsu Facebook lapā: http://www.facebook.com/AmnestyLatvija/?fref=ts

KINO
Moutlijas likums (Dānija, Afganistāna, ASV, 2016)
Rež.Nicole N.Horanyi
Dokumentālā filma, 85min
*Angļu un pušto, ar subtitriem angļu valodā (kad nepeiciešams)

Viņa ir pirmā un vienīgā ārvalstu juriste, kura tiesājas Afganistānas tiesās. Kimberlija aizstāv Rietumu un afgāņu klientus, kuri ir apsūdzēti par kriminālpārkāpumiem.
Iesākumā Kimberlija ieradās Afganistānā naudas dēļ. Bet tad viss mainījās un mērķis kļuva kas cits. Kimberlija, kura iepriekš nekad nebija pametusi ASV, ieraudzīja afgāņu zemo tiesisko sistēmu un to, cik ļoti arī starptautiskā sabiedrība bija pametusi novārtā šo šo afgāņu sabiedrību.
Pēdējos piecus gadus cilvēktiesību lietu un norūpējušies nerezidenti ir motivējuši KImberliju turpināt darboties, bet personīgie draudi un vispārējais valsts stāvoklis ir padarījis aizvien grūtāk turpināt viņas darbu.
Kas iesākumos bija financiāla motivācija, ļoti ātri pārvērtās par pienākumu pret neattīstīto afgāņu tieslietu sistēmu. Sieviešu tiesību trūkums, cilvēktiesību pārkāpumi un vispārējā Afganistānas korupcija, ir pamodinājusi Kimberlijā negaidītu vēlmi cīnīties par taisnīgumu Afganistānā.

VIETU SKAITS IEROBEŽOTS – LŪDZAM IERASTIES SAVLAICĪGI, LAI GARANTĒTU SĒDVIETU UN IEEJU

– – –
CINEMA: HUMAN RIGHTS

AMNESTY INTERNATIONAL – WRITE FOR RIGHTS
Amnesty International Latvia, in cooperation with KKC and the Danish Cultural Institute, present the documentary ‘Motley’s Law’ followed by a discussion with Ieva Miluna (Riga Graduate school of Law) and letter writing session.

WRITE A LETTER – CHANGE A LIFE
Write for Rights is an annual global letter writing campaign carried out by Amnesty International to show support for individuals who are having their human rights violated. Thousands of people from all over the world gather to put pressure on the authorities responsible by flooding their offices with letters.
The campaign runs this December and Amnesty International Latvia invites everybody to join and to hear more about Amnesty International Latvia.
For more information of the cases for this year’s Write for Rights campaign follow our Facebook page: http://www.facebook.com/AmnestyLatvija/?fref=ts

CINEMA
Motley’s Law (Denmark, Afghanistan, USA, 2016)
Dir.Nicole N.Horanyi
Documentary, 85min
*English & Pushto, with subtitles in English when necessary

She is the first and only foreign lawyer who litigates in Afghanistan’s courts. Kimberley defends Western and Afghan clients accused of criminal actions.
To begin with, Kimberley came to Afghanistan for the money. But then it became about something else; Kimberley – who had never before left the US – saw how poorly the legal system in Afghanistan was run and how this part of the Afghan society had been totally neglected by the international community.
For over five years now, human rights cases and troubled expats have motivated her to stay, but personal threats, and the general condition in the country, makes it harder and harder for Kimberly to continue her work.
What was initially a financially driven personal decision has quickly developed into an obligation towards the underdeveloped Afghan legal system. The lack of women rights, human rights abuses, and the corruption in Afghanistan in general, has awoken in her an unexpected desire to fight for AFGHAN JUSTICE.

LIMITED NUMBER OF SEATS – PLEASE ARRIVE IN TIME TO GUARANTEE A SEAT AND ENTRANCEEvent Details