,

KINO // Mission Rape: A Tool of War

09.03.17 @ 19.00

KINO: CILVĒKTIESĪBAS
MARTA TĒMA: diskriminācija, rasisms, dzimumu līdztiesība

Sadarbībā ar Dānijas Kultūras institūtu un Amnesty International Latvijā

Misija izvarošana: kara ierocis / Mission Rape: A Tool of War (Dānija, 2014)
Rež.Anete Marija Olsena
Dokumentālā filma, 61min
*oriģinālvalodā ar subtitriem angļu valodā
BEZMAKSAS

Neskatoties uz izsmalcinātajām kara tehnoloģijām, masu izvarošana tiek izmantota kā kara ierocis mūsdienu cīņās. Aptuveni 25000 – 40000 sievietes bija masveida izvarošanas upuri Balkānu karā no 1992. līdz 1995.gadam. Divdesmit gadus pēc šo noziegumu norises, ļoti retais seksuālās vardarbības kara nozieguma gadījums ir izmeklēts vai sodīts. Filmā redzamajām sievietēm izvarošana paliek dzīves tumšajā ēnā un tabū ietīts. Šīm sievietēm tiesiskais taisnīgums ir vienīgā cerība atgūt integritāti un dzīvi. Tomēr taisnīgums cieš neveiksmi un nodod viņas līdz pat Starptautiskajai Krimināltiesai Hāgā.

VIETU SKAITS IEROBEŽOTS – LŪDZAM IERASTIES SAVLAICĪGI, LAI GARANTĒTU SĒDVIETU UN IEEJU
—-

CINEMA: HUMAN RIGHTS
FEBRUARY TOPIC: discrimination, racism, gender equality

In collaboration with Danish Cultural Institute and Amnesty International Latvia

Mission Rape: A Tool of War (Denmark, 2014)
Dir.Anette Mari Olsen
Documentary, 61min
*in original language with English subtitles
FREE

Despite increasingly refined war technology, mass rape is used as a tool of war in modern combat. Some 25,000 to 40,000 women were victims of mass rape during the Balkan war 1992-1995. Twenty years after these crimes, only very few cases of war crimes of sexual violence have been investigated and prosecuted. For the women in the film the rapes remain a dark shadow in their lives enshrouded by taboo. For these women legal justice is the only hope to regain integrity and life. However, justice fails and betrays them all the way to the International Criminal Court of Justice in The Hague.

LIMITED NUMBER OF SEATS – PLEASE ARRIVE IN TIME TO GUARANTEE A SEAT AND ENTRANCEEvent Details