,

KINO // kino, filozofija & runas

16.11.16 @ 19.00

KINO: CILVĒKTIESĪBAS

kino, filozofija & runas

Šajās sērijās izrādām filozofu un dažādu ekspertu video konferences, runas un apaļo galdu sarunas par mūsdienu sabiedrību. Mēs aicinām skatītājus pievienoties video seansiem un papildināt šīs idejas ar saviem komentāriem, idejām un viedokļiem.

Šajā sērijā:
Mišels Fuko “Beyond good and evil”
*angļu valdoā/ar subtititriem angļu valodā
+ diskusija

VIETU SKAITS IEROBEŽOTS – LŪDZAM IERASTIES SAVLAICĪGI, LAI GARANTĒTU SĒDVIETU UN IEEJU

– – – –

CINEMA: HUMAN RIGHTS

cinema, philosophy & talks

The series feature recorded conferences, speeches and roundtables by philosophers & experts talking about the society nowadays. We invite the audience to join the screenings and extend those ideas, comment together the issues introduced by each film.

This episode:
Michel Foucault “Beyond good and evil”
*in English/with subtitles in English
+ discussion

LIMITED NUMBER OF SEATS – PLEASE ARRIVE IN TIME TO GUARANTEE A SEAT AND ENTRANCEEvent Details