,

Kino // Kino Aktīvisms: Food Anarchy + Projekt A

19.10.17 @ 19.00

KINO: CILVĒKTIESĪBAS
BEZMAKSAS

Sadarbībā ar Movie Activism:

Mov(i)e Activism (“Kino aktīvisms”) ir jaunu Eiropas entuziastu organizēts dokumentālo filmu festivāls, kurā tiek demonstrētas filmas par aktīvismu dažādās tā izpausmēs.

Festivāla pirmās sezonas labāko filmu atlase tika demonstrēta vairākās Eiropas pilsētās Serbijā, Horvātijā, Spānijā, Portugālē un Vācijā. Festivāla otrajai sezonai pievienojas arī Rīga, tāpēc Mov(i)e Activism komanda KKC apmeklētājiem piedāvā nelielu ieskatu dažās no pirmās sezonas labākajām filmām.
http://www.movieactivism.com

PĀRTIKAS ANARHIJA
Rež. Saša Ihnatoviča
8min, dokumentālā filma, Slovēnija
*slovēņu valodā ar subtitriem angļu valodā

Viņi pulcējas, kopīgi gatavo un dalās savās maltītēs un dzīves redzējumā. Atbalstot starptautisko iniciatīvu „Food Not Bombs”, komunālos dārzus un dalīšanos ar pārtiku, daži Slovēnijas anarhistisko kustību dalībnieki pretojas ierastajai pārtikas ieguvei un izdalīšanai. „Pārtikas anarhija” ir filma par cīņu pret pārtikas izniekošanu.

PROJEKTS A
Rež. Marsels Zēhūbers, Morics Špringers
87min, dokumentālā filma, Vācija
*oriģinālvalodās ar subtitriem angļu valodā

Filma ir balstīta uz Hērsta Štovasera grāmatu “Anarchie! Idee – Geschichte – Perspektive” un pēta jaunākos Eiropas anarhistu projektus, vienlaikus skaidrojot arī anarhisma teorijas pamatnostādnes. Tās nolūks ir lauzt stereotipus, kas valda ap anarhijas jēdzienu, un tā arī rāda vīzijas un priekšlikumus, kas varētu palīdzēt īstenot anarhismā balstītu sabiedrību.

VIETU SKAITS IEROBEŽOTS – LŪDZAM IERASTIES SAVLAICĪGI, LAI GARANTĒTU SĒDVIETU UN IEEJU

—-
CINEMA: HUMAN RIGHTS
FREE ENTRY

In collaboration with Movie Activism:

Mov(i)e Activism is a documentary film festival, organized by a group of young European enthusiasts, that focuses on movies which promote activism in all its forms and in all corners of the globe.

Selection of the best submitted documentaries from independent directors of all over the world have been screened in Serbia, Spain, Croatia, Germany and Portugal. Riga joins the 2nd season of the festival and Mov(i)e Activism offers a glimpse in some of the best documentaries of the 1st edition.

FOOD ANARCHY
Dir.Sasha Ihnatovich
8min, documentary, Slovenia
*in Slovenian with English subtitles

They come together, cook together, share their meals and view of life. In support of international initiative „Food Not Bombs”, communal gardening and food sharing, some members of Slovenian anarchist movements are fighting against the conventional production, access and distribution of food. „Food anarchy” is a film about a fight against food-waste.

PROJECT A
Dir.Marcel Seehuber, Moritz Springer
87min, documentary, Germany
**in original languages with English subtitles

Based on Horst Stowasser’s book “Anarchie! Idee – Geschichte – Perspektive”, it explores recent projects around Europe, while at the same time presents the basic theoretical notions of anarchism. By doing so, this movie aims to break stereotypes related to the term anarchy. Secondly, it draws attention to visions and proposes solutions that could lead to a society based on anarchism.

LIMITED NUMBER OF SEATS – PLEASE ARRIVE IN TIME TO GUARANTEE A SEAT AND ENTRANCEEvent Details