,

KINO // Kaut kas riskants (Something Ventured)

15.02.17 @ 19.00

KINO: CILVĒKTIESĪBAS
FEBRUĀRA TĒMA: finances, globalizācija, trūcība, darba tirgus

Kaut kas riskants / Something Ventured (ASV 2011)
Rež.Daniels Gellers, Daina Goldfaina
Dokumentālā filma, 84min.
*Angļu valodā
BEZMAKSAS

“Kaut kas riskants” stāsta par dažiem riskētājiem, kuri, līdzās vizionāru uzņēmējiem, izveidoja revolucionāras kompānijas. Filma stāsta par tās industrijas izveidi, kura kļuva par lielāko izgudrojumu un ekonomikas izaugsmes dzinēju 20.gadsimtā. Izklaidējoša un xx, to pasniedz vizionāri-uzņēmēji, kuri uzdrošinājās, lai tas notiktu: Toms Pērkinss, Dons Valentīns, Artūrs Roks, Diks Kramličs un citi. Turklāt, filmā daži no labākajiem uzņēmējiem arī dalās ar to, kā viņi strādāja ar riska kapitālistiem, lai uzsāktu pasaules klases kompānijas, kā, piemēram, Intel, Apple Cisco, Atari. Genentech, Tandem un citas.

VIETU SKAITS IEROBEŽOTS – LŪDZAM IERASTIES SAVLAICĪGI, LAI GARANTĒTU SĒDVIETU UN IEEJU
Atbalsta VKKF
—-
CINEMA: HUMAN RIGHTS
FEBRUARY TOPIC: globalization, poverty, finances, labour market

Something Ventured (USA, 2011)
Dir.Daniel Geller, Dayna Goldfine
Documentary, 84min
*In English
FREE

Something Ventured tells the story of a handful of risk-takers who alongside visionary entrepreneurs created revolutionary companies. It tells the story of the creation of an industry that went on to become the single greatest engine of innovation and economic growth in the 20th century. Entertaining and poignant, it is told by the visionary risk-takers who dared to make it happen: Tom Perkins, Don Valentine, Arthur Rock, Dick Kramlich and others. The film also includes some of our finest entrepreneurs sharing how they worked with these venture capitalists to start and grow world-class companies like Intel, Apple, Cisco, Atari, Genentech, Tandem and others.

LIMITED NUMBER OF SEATS – PLEASE ARRIVE IN TIME TO GUARANTEE A SEAT AND ENTRANCE
Supported by VKKFEvent Details