,

Kino // Kairas atkritumi

09.11.17 @ 19.00

KINO: CILVĒKTIESĪBAS
BEZMAKSAS

SADARBĪBĀ AR:
Dāņu Kultūras institūtu un Amnesty International Latvia

Projekts “Cities on Speed” ir četru filmu sērija – Bogotas pārmaiņas, Mumbai – atvienota, Kairas atkritumi un Šanhajas vide, kuras ir veidojuši četri dažādi režisori un stāsta par četrām lielākajām pilsētām pasaulē. Filmas atspoguļo pilsētvides problēmas un cilvēkus, kuri strādā pie radikāliem risinājumiem – no pazemes parkiem Šanhajā, klauniem, kas atdarina ceļu policiju Bogotā, līdz tā saucamajiem atkritumu savācējiem Kairo un Nano automašīnām Mumbajā.
7. un 9. novembrī piedāvājam divas no šīm filmām – Bogotas pārmaiņas un Kairas atkritumi.

KAIRAS ATKRITUMI
Dānija, 2009
Rež.Mikala Krogha
Dokumentālā filma, 51min
*oriģinālvalodā ar subtitriem angļu valodā

Reize sensenos laikos bija kāda pilsēta, tīra un kārtīga, un tajā dzīvoja tikai 12 miljoni iedzīvotāju. Mūsdienās Kairā mitinās ap 20 miljoniem cilvēku. Atkritumi krājas kaudzēs uz ielām un šīs kaudzes aug. Katram Kairā ir viedoklis par atkritumiem, bet neviens nezina, ko ar tiem darīt. Tiek piesaistīti Itālijas atkritumu apsaimniekotāji, lai risinātu pilsētas problēmas ar pārpalikumiem un lai pilsētas iemītniekiem iemācītu racionālus atkritumu paradumus. “Kairas atkritumi” ir šīs pilsētas sabiedrības portrets no viņu atkritumu skatpunkta.
—-
CINEMA: HUMAN RIGHTS
FREE ENTRY

IN COLLABORATION WITH:
Danish Cultural Institute and Amnesty International Latvia

The project Cities on Speed is a series of four films –Bogotà Change, Mumbai Disconnected, Cairo Garbage, Shanghai Space, – directed by four different filmmakers who tell character-based stories on four of the world’s largest megacities. The series presents four filmic views of human conditions in four of the world’s biggest cities, focusing on urban problems and the people who are working on radical solutions – from underground parks in Shanghai, over clowns miming traffic police in Bogotá, to the so-called garbage collectors in Cairo and the Nano cars of Mumbai.
On 7th and 9th November we present two of the films – Bogota Change and Cairo Garbage.

CAIRO GARBAGE
Denmark, 2009
Dir.Mikala Krogh
Documentary, 51min
*in original language with subtitles in English

Once upon a time there was a city that was neat and tidy, and which was home to only 12 million people. Today, however, Cairo has a population estimated at 20 million. Garbage is piling up in the streets and the piles are growing. Everyone in Cairo has his or her views on garbage but nobody knows what to do about it. Italian garbage disposal operators are brought in to tackle the city’s waste problems and to teach the city dwellers rational garbage habits. »Cairo Garbage« is a portrait of the city community seen through its garbage.Event Details