,

KINO // Grand Illusion

17.11.16 @ 19.00

KINO: CILVĒKTIESĪBAS
NOVEMBRA TĒMA: IESLODZĪJUMS

Grand Illusion (Francija, 1937)
Rež.Jean Renoir
Kara drāma, 1h57min
*oriģinālvalodā ar subtitriem angļu valodā

Pirmā pasaules kara laikā tiek apcietināti divi Frančuvirsnieki. Kapteinis De Boldieu ir aristokrāts, bet Leitnants Marešals ir mehāniķis.Ieslodzījuma laikā viņi iepazīstas ar citiem cietumniekiem ar dažādu vēsturi, kā, piemēram, Rozentālu, turīga ebreju baņķiera dēlu. Viņi tiek šķirti no Rozentāļa pirms viņi paspēj izmukt. Pēc dažiem mēnešiem, viņi atkal satiekas – aristokrāta komandiera Van Raufenšteina cietoksnī.De Boeldieu ar viņu sadraudzējas bet Marešals un Rozentāls joprojām vēlas izbēgt.

VIETU SKAITS IEROBEŽOTS – LŪDZAM IERASTIES SAVLAICĪGI, LAI GARANTĒTU SĒDVIETU UN IEEJU

– – – –
CINEMA: HUMAN RIGHTS
NOVEMBER TOPIC: IMPRISONMENT

Grand Illusion (France, 1937)
Dir.Jean Renoir
War drama, 1h57min
*in oriģinal language with English subtitles

During 1st WW, two French officers are captured. Captain De Boeldieu is an aristocrat while Lieutenant Marechal was a mechanic in civilian life. They meet other prisoners from various backgrounds, as Rosenthal, son of wealthy Jewish bankers. They are separated from Rosenthal before managing to escape. A few months later, they meet again in a fortress commanded by the aristocrat Van Rauffenstein. De Boeldieu strikes up a friendship with him but Marechal and Rosenthal still want to escape.

LIMITED NUMBER OF SEATS – PLEASE ARRIVE IN TIME TO GUARANTEE A SEAT AND ENTRANCEEvent Details