,

Kino, filozofija un runas

14.06.17 @ 20.00

KINO: CILVĒKTIESĪBAS
JŪNIJA TĒMA: CENZŪRA UN KORUPCIJA
BEZMAKSAS

kino, filozofija & runas
ar Alberto di Gennaro
aptuveni 1st30min
*angļu valodā

Šajās sērijās izrādam filozofu un dažādu ekspertu video konferences, runas un apaļo galdu sarunas par mūsdienu sabiedrību. Mēs aicinam skatītājus pievienoties video seansiem un papildināt šīs idejas ar saviem komentāriem, idejām un viedokļiem.

Šajā sērijā: “This is Marshall McLuhan: The Medium is the message” – psihadēliska dokumentālā filma, kas ir balstīta uz un ap Maklūhana slavenajiem darbiem “The Guthenberg Galaxy” un “The Medium is the Message”.

VIETU SKAITS IEROBEŽOTS – LŪDZAM IERASTIES SAVLAICĪGI, LAI GARANTĒTU SĒDVIETU UN IEEJU
—-
CINEMA: HUMAN RIGHTS
JUNE TOPIC: CENSORSHIP AND CORRUPTION
FREE

cinema, philosophy & talks
with Alberto di Gennaro
approximately 1hr30mins
*in English

The series feature recorded conferences, speeches and roundtables by philosophers & experts talking about the society nowadays. We invite the audience to join the screenings and extend those ideas, comment together the issues introduced by each film.

In this session: “This is Marshall McLuhan: The Medium is the Message” – a psychedelic documentary based on and around McLuhans work The Guthenberg Galaxy and The Medium is the Message.

LIMITED NUMBER OF SEATS – PLEASE ARRIVE IN TIME TO GUARANTEE A SEAT AND ENTRANCEEvent Details