,

Kino // Demokrātija

15.02.18 @ 19.00

KINO: CILVĒKTIESĪBAS
BEZMAKSAS

Sadarbībā ar Gētes Institūtu Rīgā:

DEMOKRĀTIJA (Vācija, 2015)
Rež.Deivids Bernets
Dokumentālā filma, 1st40min
*oriģinālvalodā ar subtitriem angļu valodā

Filmas režisors Deivids Bernets seko līdzi notikumiem, kad konservatīvo ES komisāre Vivianna Redinga un jaunais, ambiciozais zaļās partijas Eiropas Parlamenta deputāts Jans Philips Albrehts cīnās par Eiropas datu aizsardzības likuma ieviešanu. Lobisti, komerciālie juristi un aktīvisti ierodas un mēģina ietekmēt rīcības virzienu. Tā ir cīņa kā starp Dāvidu un Goliātu: civiltiesības pret ekonomiskajām interesēm.
Treileris: https://www.youtube.com/watch?v=ngTjzLUJKuw

Foto: Indi Films, David Bernet
Kino projektu atbalsta VKKF

CINEMA: HUMAN RIGHTS
FREE

In collaboration with Goethe-Institut Riga:

DEMOCRACY (Germany, 2015)
Dir.David Bernet
Documentary, 1hr40min
*in original language with subtitles in English

Director David Bernet accompanies the conservative EU Commissioner Viviane Reding and the young, ambitious Green MEP Jan Philipp Albrecht during their struggle to introduce the European Data Protection Law. Lobbyists, commercial lawyers and activists appear on the scene and try to influence the course of action. A struggle like the one between David and Goliath: civil rights versus economic interests.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=ngTjzLUJKuw

Photo credit: Indi Films, David Bernet
Cinema project is supported by VKKFEvent Details