,

Kino // But The Hour Is Near

06.02.18 @ 19.00

KINO: BEZMAKSAS

Bet stunda nāk (Latvija, 2003)
Rež.Juris Poškus
Dokumentālā filma, 90min
*latviešu valodā ar subtitriem angļu valodā

Seansi plkst. 19:00 un 21:00

Filmas galvenie varoņi Ēriks un Daniels Rīgas ielās sludina Evanģēliju un savu izpratni par moderno kristiešu dzīvesveidu. Būdami draugi, tie tomēr ieņem radikāli pretējas ideālista un materiālista pozīcijas. Misijas sajūtu viņiem dod Bībele, kas ir viņu rokasgrāmata neierastajā pilsētas vidē. “Bet stunda nāk” ir grotesks un reizē patiess stāsts par cilvēkiem, kas mēģina savienot fanātisku ticību ar pasaulīgās dzīves kārdinājumiem un izdzīvošanas prasībām.

LIMITĒTS VIETU SKAITS. LŪDZAM IERSTIES SAVLAICĪGI LAI GARANTĒTU SĒDVIETU UN IEEJU.

Kino projektu atbalsta VKKF

—-
But the Hour is near (Latvia, 2003)
Dir.Juris Poskus
Documentary, 90min
*in Latvian with subtitles in English

Screenings at 19:00 and 21:00

The main protagonists Eriks and Daniels go around preaching Gods words and their understanding about the modern Christian lifestyle. Despite being good friends, they take radically opposing idealist and materialist positions. Their mission they gain from the Bible, which is their guidebok in the unusual urban environment. The film is a grotesque whilst an honest story about people who try to combine a fanatic faith with the temptations of the modern life and demands for survival.

LIMITED NUMBER OF SEATS. PLEASE ARRIVE EARLY TO GUARANTEE A SEAT AND ENTRANCE.

Cinema project supported by VKKFEvent Details