,

KINO // Brālība (Brotherhood) + diskusija

29.03.17 @ 19.00

KINO: CILVĒKTIESĪBAS
MARTA TĒMA: diskriminācija, rasisms, dzimumu līdztiesība
BEZMAKSAS

Sadarbībā ar Dānijas Kultūras institūtu Rīgā un Amnesty International Latvijā

Brālība (Brotherhood/ Broderskab) (Dānija, 2009)
+ diskusija ar Ilutu Lāci, MARTA resursu centrs sievietēm

Rež. Nikolo Donato
Politiskā drāma, 1st37min
*dāņu valodā ar subtitriem angļu valdodā

Filma “Brālība” ir stāsts par bīstamu mīlestību un identitātes meklējumiem. Pēc vilšanās savā karjerā, Larss nolemj pievienoties armijai un pietuvinās Neo-nacistu kustībai, un tai pat laikā arī savam vienaudzim Džimijam. Abi vīrieši iesaistās slepenā mīlas dēkā, bet šāda aizliegtā mīlestība nevar palikt nesodīta fašistu aprindās. Tomēr, neskatoties uz visiem azliegumiem, mīlestība un seksuālā pievilcība starp diviem vīriešiem ir tik spēcīga, ka viņi nespēj pārraut šo saikni.

VIETU SKAITS IEROBEŽOTS – LŪDZAM IERASTIES SAVLAICĪGI, LAI GARANTĒTU SĒDVIETU UN IEEJU
—-

CINEMA: HUMAN RIGHTS
MARCH TOPIC: discrimination, racism, gender equality
FREE

In collaboration with Danish Cultural Institute in Riga and Amnesty International Latvia

Brotherhood (Broderskab) (Denmark, 2009)
+ discussion with Iluta Lāce, Association Resource Centre for Women “Marta”

Dir. Nicolo Donato
Political drama, 1h37min
*in Danish with subtitles in English

“Brotherhood” is a story about dangerous love and the search for identity. Following disillusionment with his career, Lars decides to leave the army and is drawn to the Neo-Nazi movement and not least to his peer, Jimmy. The two men become embroiled in a secret love affair, but such forbidden love cannot go unpunished in fascist circles. However, despite all the rules forbidding it, the love and sexual attraction between the two men is so strong that they cannot abandon their affair.

LIMITED NUMBER OF SEATS – PLEASE ARRIVE IN TIME TO GUARANTEE A SEAT AND ENTRANCEEvent Details