,

Kino // Bogotas pārmaiņas

07.11.17 @ 19.00

KINO: CILVĒKTIESĪBAS
BEZMAKSAS

SADARBĪBĀ AR:
Dāņu Kultūras institūtu un Amnesty International Latvia

Projekts “Cities on Speed” ir četru filmu sērija – Bogotas pārmaiņas, Mumbai – atvienota, Kairas atkritumi un Šanhajas vide, kuras ir veidojuši četri dažādi režisori un stāsta par četrām lielākajām pilsētām pasaulē. Filmas atspoguļo pilsētvides problēmas un cilvēkus, kuri strādā pie radikāliem risinājumiem – no pazemes parkiem Šanhajā, klauniem, kas atdarina ceļu policiju Bogotā, līdz tā saucamajiem atkritumu savācējiem Kairo un Nano automašīnām Mumbajā.
7. un 9. novembrī piedāvājam divas no šīm filmām – Bogotas pārmaiņas un Kairas atkritumi.

BOGOTAS PĀRMAIŅAS
Dānija, 2009
Rež.Andreass Moels Dalsgārds
Dokumentālā filma, 58min
*oriģinālvalodā ar subtitriem angļu valodā

Klauni aizstāj ceļu policiju. Vakcīna pret vardarbību. Ieročus izkausē galda piederumos bērniem. BOGOTAS PĀRMAIŅAS ir stāsts par diviem harizmātiskiem mēriem, Antanasu Mocku (Antanas Mockus) un Enriki Peņalosu (Enrique Peñalosa), kuri ar neparastām metodēm mazāk kā 10 gadu laikā pārvērta vienu no pasaules korumpētākajām, bīstamākajām un vardarbīgākajām galvaspilsētām par miermīlīgu paraugpilsētu ar sirsnīgiem iedzīvotājiem. Mockus un Peņalosas un citu komandas biedru liecības šajā filmā atklāj tās idejas, filozofiju un stratēģijas, kas bija pamatā pārmaiņām Bogotā un kuras tagad eksportē uz pilsētām visā pasaulē.
—-
CINEMA: HUMAN RIGHTS
FREE ENTRY

IN COLLABORATION WITH:
Danish Cultural Institute and Amnesty International Latvia

The project Cities on Speed is a series of four films –Bogotà Change, Mumbai Disconnected, Cairo Garbage, Shanghai Space, – directed by four different filmmakers who tell character-based stories on four of the world’s largest megacities. The series presents four filmic views of human conditions in four of the world’s biggest cities, focusing on urban problems and the people who are working on radical solutions – from underground parks in Shanghai, over clowns miming traffic police in Bogotá, to the so-called garbage collectors in Cairo and the Nano cars of Mumbai.
On 7th and 9th November we present two of the films – Bogota Change and Cairo Garbage.

BOGOTA CHANGE
Denmark, 2009
Dir.Andreas Moel Dalsgaard
Documentary, 58min
*in original language with subtitles in English

Clowns instead of traffic police. A vaccine against crime. Weapons melted down to baby cutlery. BOGOTÁ CHANGE is the story of two charismatic mayors, Antanas Mockus and Enrique Peñalosa who, with unorthodox methods, in less than 10 years turned one of the world’s most dangerous, violent and corrupt capitals into a peaceful model city populated by caring citizens. With Mockus and Peñalosa and key members of their staff as first hand witnesses, the film uncovers the ideas, philosophies and strategies that underlie the changes in Bogotá and which are now being exported to cities worldwide.Event Details