,

KINO // Bez Saules (Sans Soleil)

04.01.17 @ 19.00

KINO: CILVĒKTIESĪBAS
JANVĀRA TĒMA: “Kas tu esi? Identitāte, nacionalitāte, piederība, migrācija”.

Bez saules (Francija, 1983)
Rež.Kris Mārkers
Eksperimentālā filma, 1st.40min
*Franču valodā

Franču dokumentālists Kris Mārkers izaicina skatītājus, filozofus un pats sevi ar saviem kompleksajiem jautājumiem par laiku, atmiņām un straujo planētas attīstību. Šajā filmā Kris ķer kadrus Japānā, parādot industrializācijas un depersonalizācijas ciešo saikni, un kontrastē šīs ainas ar Āfrikas nesamaitāto vidi, lai atkal atgrieztos modernizētajā Eiropā, Skandināvijā un Kalifornijā.

VIETU SKAITS IEROBEŽOTS – LŪDZAM IERASTIES SAVLAICĪGI, LAI GARANTĒTU SĒDVIETU UN IEEJU
– – –

CINEMA: HUMAN RIGHTS
NOVEMBER TOPIC: “Who are you? Identity, nationality, migration, belonging”.

Sans Soleil (France, 1983)
Dir.Chris Marker
Experimental, 1h40min
*In English

French documentary filmmaker Chris Marker challenges moviegoers, philosophers, and himself with his complex queries about time, memory, and the rapid advancement of life on this planet. In this offering, he takes his cameras to Japan, demonstrating how industrialization and depersonalization often go hand in hand. He contrasts these scenes with the unspoiled vistas of Africa, then contrasts these scenes with piquant glimpses of modernized Europe, Scandinavia, and California.

LIMITED NUMBER OF SEATS – PLEASE ARRIVE IN TIME TO GUARANTEE A SEAT AND ENTRANCEEvent Details