,

Kino // A Day in the Life of a Consumer

01.02.18 @ 19.00

KINO: CILVĒKTIESĪBAS
BEZMAKSAS

Sadarbībā ar Gētes Institūtu Rīgā:

A Day in the Life of a Consumer (Vācija, 1993)
Rež.Hāruns Faroki
Dokumentālā filma, 45min
*vācu valodā ar subtitriem angļu valodā

Slavenais vācu režisors Hāruns Faroki šo filmu ir veidojis, aizņemoties 40 gadu reklāmu materiālus, kā rezultātā viņš ir orķestrējis ironisku 24 stundu atspoguļojumu tipiska patērētaja dzīvē.
Faroki sajauc dažādas krāsas, laika posmus un “labklājības” ideoloģijas, lai parādītu mūsu laika vērtības, rūpes un cerības. Šī jautrā un haotiskā skaisto bilžu kolāža dekonstruē ne tikai ierasto ikdienas rutīnu, bet arī dod vaļu ekscentriskam humoram Bertolda Brehta stilā (sk.Brehta “atsvešinātības efektu” – teatrāla tehnika, kas padara “zināmo par svešo” un izraisa sociālu kritiku auditorijas vidū).

Foto: Matthias Rajmann, Film Shift

Kino projektu atbalsta VKKF

CINEMA: HUMAN RIGHTS
FREE

In collaboration with Goethe-Institut Riga:

A Day in the Life of a Consumer (Germany, 1993)
Dir.Harun Faroki
Documentary, 45min
*in German with subtitles in English

Harun Farocki plunders 40 years of advertising films, which he orchestrates to constitute an ironic 24 hours in the life of typical consumers.
Mixing different colours, periods, various “ideologies of well being” to hold up a mirror up to our times, values, worries, hopes. This collage of “beautiful images”, gleeful and chaotic, deconstructs not only the domestic reference points which punctuate our daily life, but also gives full rein to an off-beat humour in the tradition of Brechtian distanciation.

Photo credit: Matthias Rajmann, Film Shift

Cinema project is supported by VKKFEvent Details