,

KINO // 99% Okupē Volstrītu

01.02.17 @ 19.00

KINO: CILVĒKTIESĪBAS
FEBRĀRA TĒMA: finances, globalizācija, trūcība, darba tirgus
BEZMAKSAS

99% – Okupē Volstrītu (ASV,2013)
Dokumentālā filma, 97min
*Angļu valodā

Šī godalgotā dokumentālā filma atspoguļo kustības “Okupē Volstrītu” plašumu un nozīmi, un kā no maza parka protesta Manhatanā tā ļoti strauji izauga par starptautiska mēroga kustību.
Filma parāda, kādēļ dažāda vecuma, etniskās piederības un finansiālā statusa cilvēki atbalstīja kustību un tās mērķi atdalīt naudu no politikas un atgūt demokrātiju no iesakņojušām korporatīvām interesēm, kā rezultātā varētu risināt būtiskus jautājumus – jaunu darba vietu radīšanu, piekļuvi pie veselības aprūpes un izglītības, vides aizsardzību un ieroču drošību.

VIETU SKAITS IEROBEŽOTS – LŪDZAM IERASTIES SAVLAICĪGI, LAI GARANTĒTU SĒDVIETU UN IEEJU
Atbalsta VKKF

CINEMA: HUMAN RIGHTS
FEBRUARY TOPIC: globalization, poverty, finances, labour market
FREE

99%—The Occupy Wall Street Collaborative Film (USA, 2011)
Documentary, 97min
*in English

This award winning documentary explores the breadth and depth of Occupy Wall Street and how it quickly grew from a small park in lower Manhattan to an international movement. The film highlights why people from diverse age, ethnic and financial backgrounds support the movement and its focus of removing money from politics in order to reclaim democracy from entrenched corporate interests so that critical issues including job creation, affordable access to health and education, protecting the environment and gun safety can be fully addressed.

LIMITED NUMBER OF SEATS – PLEASE ARRIVE IN TIME TO GUARANTEE A SEAT AND ENTRANCE
Supported by VKKFEvent Details