,

Kino // 13TH + diskusija

13.03.18 @ 19.00

KINO: CILVĒKTIESĪBAS
TĒMA: cietumu sistēma, rasisms
BEZMAKSAS

Sadarbībā ar Amnesty International Latvia:

13TH (ASV, 2016) + pēc seansa diskusija.
Rež. Ava DuVernay
Dokumentālā filma, 1st 40min
*Oriģinālvalodā (angļu)

13. grozījums Amerikas Savienoto Valstu kontitūcijā, kā vārdā nosaukta arī filma, atbrīvoja vergus un padarīja verdzību par krimināli sodāmu rīcību. Tomēr režisore uzskata, ka ASV verdzība nav beigusies, bet ieņēmusi citādu seju. Policijas agresija pret melnādainajiem iedzīvotājiem, kara pret narkotikām (“war on drugs”) politika, kas lielākoties balstīta tumšādaino minoritāšu vajāšanā, rezultējusies situācijā, kur melnādaini cilvēki masveidā tiek ieslodzīti. Personas apcietinājumā tiek izmantotas kā bezmaksas darbaspēks, kas lielām korporācijām rada milzīgu peļņu, kamēr režisore velk paralēles ar verdzību, kur likumiski neaizsargātu cilvēku grupa tiek izmantota savtīgu mērķu labad.

VIETU SKAITS IEROBEŽOTS – LŪDZAM IERASTIES SAVLAICĪGI, LAI GARANTĒTU SĒDVIETU UN IEEJU

—-
CINEMA: HUMAN RIGHTS
TOPIC: prison system, racism
FREE

In collaboration with Amnesty International Latvia:

13th (United States of America, 2016) + post-screening discussion
Dir. Ava DuVernay
Documentary, 1hr40min
*In original language (English)

The Thirteenth Amendment to the United States Constitution, after which the movie is titled, freed the slaves and prohibited slavery. However, the director believes that slavery in USA has been perpetuated in a different way. Police aggression towards people in colour, “war on drugs” policy that weigh more heavily on minority communities have resulted in situation of mass incarceration of people in colour. People in prison are forced to work for state under convict leasing as a free workforce making an enormous profit for big corporations. The director connect this with slavery where a group of legally unprotected people are used for selfish goals.

LIMITED NUMBER OF SEATS – PLEASE ARRIVE IN TIME TO GUARANTEE A SEAT AND ENTRANCEEvent Details